Popis specijalističkih ordinacija medicine rada kod kojih kandidati mogu pristupiti utvrđivanju zdravstvenog stanja

 

PROGRAM MEDICINA RADA
Tehničar za računalstvo Specijalistička ordinacija medicine rada Nadislav Pedić, dr.med.spec. medicine rada
Tehničar za vozila i vozna sredstva Specijalistička ordinacija medicine rada Nadislav Pedić, dr.med.spec. medicine rada
Automehatroničar JMO Specijalistička ordinacija medicine rada Nadislav Pedić, dr.med.spec. medicine rada
Autolimar JMO Specijalistička ordinacija medicine rada Nadislav Pedić, dr.med.spec. medicine rada
Instalater kućnih instalacija JMO Specijalistička ordinacija medicine rada i sporta, Mate Mustać, dr.med.spec.
Bravar JMO Specijalistička ordinacija medicine rada i sporta, Mate Mustać, dr.med.spec.
Elektroinstalater JMO Specijalistička ordinacija medicine rada i sporta, Mate Mustać, dr.med.spec.
Telekomunikacijski monter Specijalistička ordinacija medicine rada i sporta, Mate Mustać, dr.med.spec.
Elektromehaničar JMO Specijalistička ordinacija medicine rada Nadislav Pedić, dr.med.spec. medicine rada
Elektromonter Specijalistička ordinacija medicine rada i sporta, Mate Mustać, dr.med.spec.
Vozač motornog vozila Specijalistička ordinacija medicine rada Nadislav Pedić, dr.med.spec. medicine rada
Stolar JMO Specijalistička ordinacija medicine rada i sporta, Mate Mustać, dr.med.spec.
Soboslikar JMO Specijalistička ordinacija medicine rada i sporta, Mate Mustać, dr.med.spec.