Raspored dopunske nastave

 

Strukovna škola Vice Vlatkovića

DOPUNSKA NASTAVA - raspored

DAN RAZRED PREDMET NASTAVNIK VRIJEME ODRŽAVANJA UČIONICA

UTORAK (30.6.)

1.G i 1.H Elektrotehnika i Osnove elektrotehnike Snježana Mandarić 1. – 4. sat Laboratorij elektrotehnike

SRIJEDA (1.7.)

1.H Elektrotehnički materijali i komponente Milan Radišić 1. – 4. sat Laboratorij JS
1.H i 2.F Tehnika telekomunikacija i Telekomunikacijski vodovi Snježana Mandarić 1. – 4. sat Laboratorij elektrotehnike
ČETVRTAK (2.7.) 1.G i 1.H Elektrotehnika i Osnove elektrotehnike Snježana Mandarić 1. – 3. sat Laboratorij elektrotehnike

PETAK (3.7.)

1.H Elektrotehnički materijali i komponente Milan Radišić 1. – 3. sat Laboratorij JS
1.H i 2.F Tehnika telekomunikacija i Telekomunikacijski vodovi Snježana Mandarić 1. – 3. sat Laboratorij elektrotehnike

PONEDJELJAK

(6.7.)

1.G i 1.H Elektrotehnika Osnove elektrotehnike Snježana Mandarić 1. – 3. sat Laboratorij elektrotehnike
UTORAK (7.7.) 1.H Elektrotehnički materijali i komponente Milan Radišić 1. – 3. sat Laboratorij JS
1.H i 2.F Tehnika telekomunikacija i Telekomunikacijski vodovi Snježana Mandarić 1. – 3. sat Laboratorij elektrotehnike