ZAVRŠNI RAD

Učenici završnih razreda

Ljetni rok izrade i obrane završnog rada od 2. do 17. lipnja 2020.

do 28. svibnja      - predaja pisanog dijela

29.05. – 01.06.    - podnošenje prijave  

                                          

2. – 16. lipnja      - izrada i obrana završnog rada – JMO programi

3. lipnja               - obrana završnog rada - 4.a, 4.b i 4.c

4. - 16 lipnja        - obrana završnog rada - 3.p  

26. lipnja             - podjela razrednih i završnih svjedodžbi – raspored će biti naknadno definiran.