Rokovi

- do 21. listopada 2016. – donijeti teme za završni rad. 

- do 30. listopada 2016. – učenici biraju teme za završni rad.

Zimski rok  izrade i obrane završnog rada od  1.  do 7. veljače 2017.

do 27. siječnja            - predaja pisanog dijela – protokolirati u administraciji Škole 

30. i 31. siječnja         - podnošenje prijave

  1. veljače                  - Ispitni odbor - 13,30 sati

  1. – 6. veljače           - praktični dio završnog ispita – dio pomoćničkog ispita

  6.  veljače                 - obrana završnog rada - 14.00 sati 

  7. veljače                  - Ispitni odbor – 13.30 sati

Ljetni rok  izrade i obrane završnog rada od  12. lipnja do 21. lipnja 2017.

do 31. svibnja             - predaja pisanog dijela – protokolirati u administraciji Škole 

 1. – 9. lipnja               - podnošenje prijave

12. lipnja                     - Ispitni odbor - 13,30 sati

12. – 19. lipnja            - praktični dio završnog ispita – dio pomoćničkog ispita

19.  lipnja                    - obrana završnog rada - 8.00 sati 

20. lipnja                     - Ispitni odbor – 8.00 sati

Jesenski rok  od 23 . kolovoza do 28. kolovoza 2017.

do 8. 07. i 18. 08 - predaja pisanog dijela – protokolirati u administraciji Škole 

21. i 22. kolovoza       - podnošenje prijave

23. kolovoza               - Ispitni odbor - 8,00 sati

23. - 26. kolovoza       - praktični dio završnog ispita – dio pomoćničkog ispita

25. kolovoza               - obrana završnog rada - 8.00 sati 

28. kolovoza               - Ispitni odbor – 8.00 sati