Rokovi

Jesenski  rok izrade i obrane završnog rada od 23. - 26.08.2021.

do 6. 07. i 18. 08          - predaja pisanog dijela  
19. i 20. kolovoza         - podnošenje prijave
23. kolovoza                - Ispitni odbor - 7,45 sati
23. - 25. kolovoza         - praktični dio završnog ispita
24. kolovoza                - obrana završnog rada - 8.00 sati
26. kolovoza                - Ispitni odbor – 8.00 sati
                                     
 
 
Samo za JMO programe: učenici polažu i naučnički ispit.
Načnički ispit integriran je u izradbu i obranu završnog rada na način da radna proba predstavlja izradu završnog rada.
 
ZAVRŠNI ISPIT = IZRADA ZAVRŠNOG RADA (NAUČNIČKI ISPIT)
                                                            +
                             OBRANA ZAVRŠNOG RADA (pitanja tijekom radne probe)