Doškolavanje, prekvalifikacija i osposobljavanje

DOŠKOLOVAVANJE
Doškolovanje se odnosi na prijelaz s niže na višu stručnu spremu. Nastavnim planom za doškolovanje se utvrđuju dopunski ispiti.

PREKVALIFIKACIJA
Prekvalifikacija se odnosi na prijelaz s jedne kvalifikacije na drugu bilo da se radi o trogodišnjim ili četverogodišnjim zanimanjima.

PROGRAM OSPOBLJAVANJA
Programima osposobljavanja stječe se teorijsko i praktično znanje potrebno za obavljanje jednostavnijih poslova.
Programima usavršavanja polaznici sa završenom srednjom školom dopunjuju i proširuju stečeno stručno znanje zbog zahtjeva tržišta rada i radi stjecanja znanja.