Raspored informacija

  RAZRED DAN ŠKOLSKI SAT
  1A Utorak 2.sat
  1B Utorak 4.sat
  1C Srijeda 5.sat
  1D Ponedjeljak 3.sat
  1E Utorak 6.sat
  1F Ponedjeljak 5.sat
  1G Četvrtak 3.sat
  1P Utorak 2.sat
  1S Ponedjeljak 3.sat
  2A Ponedjeljak 3.sat
  2B Ponedjeljak 4.sat
  2C Četvrtak 3.sat
  2D Srijeda 2.sat
  2E Srijeda 3.sat
  2F Četvrtak 3.sat
  2P Utorak 5.sat
  2S Srijeda 2.sat
  3A Četvrtak 4.sat
  3B Petak 4.sat
  3C Petak 3.sat
  3D Utorak 3.sat
  3E Utorak 5.sat
  3F Ponedjeljak 5.sat
  3G Srijeda 3.sat
  3H Četvrtak 5.sat
  3P Srijeda 3.sat
  3S Petak 4.sat
  4A Ponedjeljak 3.sat
  4B Petak 3.sat