Samovrednovanje rada škole u 2020./2021.

Sukladno odredbama Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009., čl. 11. i čl. 12.), imenovali smo Povjerenstvo za kvalitetu koje će provesti samovrednovanje rada Škole i to sa aspekta:

- planiranja i programiranja rada

- poučavanja i podrške učenju

- postignuća polaznika i ishodi učenja

- materijalnih uvjeta i ljudskih potencijala

- profesionalnog razvoja zaposlenika

- međuljudskih odnosa u Školi

- rukovođenja i upravljanja

- suradnje sa socijalnim partnerima.

Metodologiju vrednovanja kroz aplikaciju e-kvalitete u našoj Školi vodit će koordinator kvalitete nastavnica Kristina Krstić, uz pomoć nastavnika Tomislava Bašića te Školskog povjerenstva za kvalitetu.

Sastav Školskog povjerenstva za kvalitetu je:

- iz reda nastavnika i stručnih suradnika:

                                            - Iva Vranić Ivanac

       - Elvira Pavić

       - Džemail Spahić

       - Ante Radonić

- iz reda dionika na prijedlog osnivača: Žarko Nikpalj 
- iz reda učenika (polaznika): Leo Sikirić , 4.a razred
- iz reda roditelja: Tomislav Grandov, 4a. razred

Cjelokupna prosudba u školskoj godini 2020./2021.

Prioritetno područje 1:

Nastavljamo s tradicijom da u izradi naša dva temeljna dokumenata, Školskog kurikuluma i Godišnjeg programa rada škole, direktno sudjeluju nastavnici, učenici i njihovi roditelji. Nastavnici će na sastancima stručnih aktiva definirati projekte, izvannastavne aktivnosti, dodatnu i dopunsku nastavu te sve ostale aktivnosti kojima možemo unaprijediti naš nastavni proces te ga učiniti raznovrsnijim i zanimljivijim našim učenicima. Temeljem tih podataka, ravnatelj će izraditi prijedloge navedenih dokumenata koje ćemo zatim objaviti 1. kolovoza na web stranici Škole te time otvoriti i javnu raspravu s ciljem da pružimo priliku našim učenicima i njihovim roditeljima da svojim idejama i prijedlozima obogate te dokumente. Sve ono što oni dostave, ravnatelj će ugraditi u Školski kurikulum i Godišnji program rada škole. Razrednici će obavijestiti svoje učenike i njihove roditelje o otvaranju javne rasprave.

Odgovori na 12 pitanja su zasigurno „DA“, ali na posljednje 13. pitanje odgovor je i Da i NE. Naime, u aktivnostima prvog dijela pitanja koje se odnose na provođenje obilježavanja praznika i blagdana zasigurno možemo puno više.  

Što se tiče obrazovanja odraslih, programi su osmišljeni sukladno propisanoj metodologiji te su usklađeni s potrebama tržišta rada. U ovoj školskoj godini proveli smo planirano anketiranje nad polaznicima obrazovanja odraslih. Većina polaznika je istaknula da im je glavni razlog zašto su upisali ovaj program taj da im osigurava zaposlenje te da se nadaju ostati u zanimanju za koji su se školovali. Također su pozitivno ocijenili nastavnike i dostupne konzultacije. Na sastanku povjerenstva za kvalitetu istaknuto je da je potrebno revidirati školsku stranicu koja se tiče obrazovanja odraslih. Prijedlog je prihvaćen i pojedine stavke su promijenjene. U sljedećoj školskoj godini potrebno je poticati polaznike obrazovanja odraslih na veće snalaženje sa školskom web stranicom u praćenju novosti i rezultata ispita.

 

Prioritetno područje 2:

2.1 Stručnu podršku u profesionalnom savjetovanju do sada baš nismo u cijelosti izvodili, ali to ćemo od ove godine svakako učiniti jer je to dio RCK-a Projekta.

2.2 Što se tiče upisa, kontinuirana poteškoća s kojom se susrećemo je ta da mali broj učenika iz osnovne škole s vrlo dobrim i odličnim uspjehom upisuje našu školu. “Dan otvorenih vrata škole” ni ove godine nije ostvaren zbog epidemiološke situacije, ali je izrađena nova suvremenija promidžba škole koja obuhvaća digitalni spot škole i promotivni letak. U sljedećoj školskoj godini planirano je i izraditi virtualnu šetnju školom na način da se unutrašnji dio škole snima. Početak bi prikazivao školu u 3D modelu i imao bi mogućnost šetnje svakog metra posebno.

Ako epidemiološka situacija dopusti, pokušati ćemo ostvariti cilj od prethodne godine, a to je da u posjet osnovnim školama uključimo učenike i nastavnike koji će, prikazujući svoja postignuća, podići zainteresiranost većeg broja boljih učenika osmih razreda za naše programe, a ne samo za program tehničar za računalstvo kojeg danas upisuju uglavnom učenici s odličnim uspjehom.

Jedan od najvažnijih projekata Škole je opremanje i početak rada Strukovne škole Vice Vlatkovića kao Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu za što smo imenovani Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja na razdoblje od 5 godina. Ovo imenovanje predstavlja veliko priznanje za našu Školu, ali i još veću odgovornost da taj projekt realiziramo kako je predviđeno Razvojnim planom. Temeljem prvog poziva osigurano je do 30 milijuna HRK za infrastrukturne radove, opremanje Centra te logistiku provedbe Projekta. Drugim je projektom osigurano 33 milijuna HRK za edukacije vezane uz upravljanje centrom, zatim za stjecanje stručnih i pedagoških kompetencija, za rad s učenicima s teškoćama te darovitim učenicima kao i uvođenje sustava kvalitete kroz koji ćemo razvijati modele samovrednovanja i vanjskog vrednovanja. Prema sadašnjoj projekciji u infrastrukturne radove, koji se sastoje od nadogradnje postojeće školske zgrade objektom veličine 300 m2 i manjih zahvata u postojećoj zgradi, bit će uloženo oko 3,5 miliona HRK-a dok je planirana nabava opreme u vrijednosti cca 23 miliona kuna.

Od centra se očekuje da bude mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu će se, uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavljati i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje će pridonositi poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Regionalni centar će ostvariti usku suradnju i svojim kapacitetima biti na raspolaganju učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola iz cijele Regije, studentima raznih sveučilišta, ustanovama za obrazovanje odraslih, gospodarskim čimbenicima i svim onima kojima će trebati usavršavanje i osposobljavanje za nova znanja potrebna na tržištu rada.

Daljnja poteškoća u ovom području je još uvijek primjetan otpor učenika i roditelja za upis u trogodišnje programe odnosno težnja da se, bez obzira na ocjene i mogućnosti učenika, upišu gimnazije ili neki drugi četverogodišnji strukovni program koji danas, na žalost, ne osiguravaju učenicima kompetencije za tržište rada. Ipak, novi moment i veliki plus za rješavanje ove poteškoće su stipendije od 18.000 kn godišnje koje daje Ministarstvo gospodarstva za učenike u trogodišnjim obrtničkim zanimanjima što već koristi više od 300 naših učenika, a nadamo se da će ta brojka u ovoj školskoj godini kretati oko broja od 400 učenika.         

2.3 Planiranje nastave, poučavanje i učenje te sama realizacija nastavnog procesa odvijaju se sukladno pitanjima iz aplikacije te su svi odgovori uistinu „DA“ osim pitanja vezanog uz primjenu novih nastavnih metoda gdje je odgovor DA i NE. Naime, činjenica je da dio nastavnika teško pronalazi sebe u projektnoj, istraživačkoj i problemski orijentiranoj nastavi te metodama aktivnog učenja s učenikom u središtu. Jedan od ključnih zadataka je povećati broj nastavnika koji koriste nove metode poučavanja. Što se tiče primjene digitalnih alata, s time problema nemamo obzirom da nas je pandemija Covid-19 i online nastava na to natjerala.

2.4 Sva pitanja vezana uz organizaciju, planiranje i provođenje vježbi i praktične nastave imaju za odgovor „DA“ osim pitanja o povezanosti između teorijske i praktične nastave gdje odgovor može biti DA i NE. Ustanovljeno je da ne postoji u potpunosti usklađenost sadržaja stručno-teorijske i praktične nastave. Zbog navedenog, postavljen je cilj pokušati povećati usklađenost teorijske i praktične nastave, kako u školi tako i u obrtničkim radionicama. Imenovali smo povjerenstva, ali ista, na žalost, nisu bila dovoljno operativna u prošloj godini. U ovoj školskoj godini poduzet ćemo korake koji će pokušati jamčiti bolju usklađenost navedenih sadržaja odnosno imenovana povjerenstva će zapisnike sa svojih sastanaka dostaviti ravnatelju. Doduše, to smo si zadali i prošle godine, ali nismo to odradili u cijelosti. Stoga ćemo ove godine pokušati učiniti više.

Važne su nam povratna mišljenja naši poslodavaca-mentora iz svijeta rada te smo stoga prvi puta izradili upitnike te anketirali poslodavce koji vode praktičnu nastavu.

Oni su pozitivno ocijenili suradnju sa školom, međutim mali broj njih se odazvao anketiranju, zbog čega je potrebno u idućim godinama poticati ih na suradnju kako bi dobili adekvatne odgovore.    

2.5 Što se tiče ocjene rada pojedinih nastavnika, nedostaje ciljana grupa pitanja za pojedine nastavnike kako bi dobili uvid u mišljenje učenika prema metodama i načinima rada pojedinog nastavnika. U sljedećoj školskoj godini uz nabavu softvera za samovrednovanje, omogućiti će se širi raspon odgovora koji će omogućiti kvalitetniji uvid u nedostatke rada, a samim time i bolje razrađen plan unaprjeđenja.

Analizirajući rezultate učenika o zadovoljstvu školom i praktičnom nastavom, došlo se do sljedećih podataka. Učenici su u velikom postotku pozitivno ocijenili nastavnike općih i stručnih predmeta. Ipak, više od 20 % smatra da je dosadan način predavanja te da bi učenici trebali više sudjelovati u donošenju odluka. Uspoređujući s prethodnom godinom, zadovoljstvo praktičnom nastavom i načinom podučavanja je pozitivnije ocijenjeno, međutim naglasili su da očekuju više prakse manje teorije, kreativnije vođenje satova a posebice ističu da im obrtnik ne osigurava obrok i ne plaća za rad.

Projektna nastava je zastupljena u 37% slučaja zbog čega je nužno postaviti kontinuirani cilj u poticanju nastavnika u mijenjanju metoda rada.

Kad je riječ o maturantima, većina njih je pohađala pripreme za državnu maturu unutar škole, a oni koji su se odlučili za pripreme van škole, prednjači matematika.

Analizirajući rezultate nastavnika o zadovoljstvu školom i školskim ozračjem, primijećeno je da su pozitivno ocijenili gotovo sve sastavnice upitnika, osim djela koji se tiče osposobljenosti za rad s učenicima s teškoćama. Tek 27% nastavnika se osjeća kompetentno za rad s takvim učenika. Zbog navedenog, a u sklopu provedbe projekta RCK u sljedećoj školskoj godini organizirati će se edukacije od strane stručnjaka koji će adekvatnije osposobiti nastavnike za rad s učenicima s teškoćama.

2.6 Druga poteškoća se ne tiče direktno rada Škole, već namjeravamo utjecati na nadležne institucije, Odjel Zadarske županije za društvene djelatnosti prije svega, da se uskladi plan upisa s brojem učenika osmih razreda te potrebama tržišta rada i to na način da broj planiranih upisnih mjesta u srednjim školama Zadarske županije bude veći najviše za 30 učenika od broja učenika osmih razreda + projicirani broj ponavljača. I tu se postiglo dosta osobito kroz smanjenje broja učenika po razrednom odjelu na 23 učenika. Ipak, trebamo još ozbiljnije pristupiti planiranju upisnih kvota odnosno pokušati iste uskladiti s potrebama tržišta rada jer se već osjeća nedostatak, ne samo takozvanih deficitarnih zanimanja kao što su zidari, tesari, konobari i kuhari, već danas kronično nedostaju i elektroinstalateri, automehatroničari, instalateri kućnih instalacija, elektromonteri, vozači, stolari, tokari, bravari ma gotovo sva trogodišnja zanimanja. Bojim se da nismo ni svjesni što radimo odnosno da nismo ni svjesni odgovornosti obrazovnog sustava za stanje gospodarstva, ali i uvjeta života naših građana.

 

Prioritetno područje 3:

3.1 Gledajući generalno, svi odgovori vezani uz praćenje i ocjenjivanje obrazovnih postignuća polaznika su „DA“, ali oni su uistinu individualnog karaktera. Postoji dio nastavnika koji se teže snalaze u novim postupcima i oblicima vrednovanju učenika, zbog čega je postavljen cilj da se u sljedećoj školskoj godini od strane pedagoške službe i vanjskih stručnjaka ukaže na kvalitetnije vođenje vrednovanja i bilježaka u e dnevniku – sastanci aktiva (elementi).

Što se tiče samih postignuća učenika odnosno usvajanja ishoda učenja, daljnji cilj je poticati učenike i nastavnike za sudjelovanje na županijskim i međužupanijskim natjecanjima te državnim ako se učenici plasiraju. Na ovom području, u pojedinim programima, Škola je ostvarila iznimne uspjehe koji su prepoznati od nadležnih institucija te cjelokupne javnosti. Rezultati natjecanja mogu se ujedno iskoristiti i kao poticaj svim darovitim učenicima za veću motivaciju u cilju postizanja boljih osobnih rezultata i razvijanja osobne darovitosti. Poseban potencijal leži u informatičkom sektoru zbog postojećih kadrovskih i materijalnih uvjeta i velikog broja kvalitetnih i motiviranih učenika iz tih razreda. Ista konstatacija vrijedi i za automehatroniku, osnove elektrotehnike, engleski jezik, školski list Stručak i ono što osobito raduje, soboslikare. Jasno je da su zbog pandemije korona virusom bila zaustavljena sva natjecanja, pri čemu možemo istaći da smo do tog momenta postigli dobre rezultate.

Poteškoće predstavljaju učenici u određenim programima koji nerijetko pokazuju manjak motivacije i spremnosti za dodatni rad i pripremu za natjecanja. Istima je potrebno ukazati na važnost dodatnog rada i motivirati ih u tom smjeru.

Važno je istaći i rezultate učenika i nastavnika u izvannastavnim aktivnostima koji su rezultirali cijelim nizom uradaka koji su izazvali veliki pozitivan odjek u javnosti. I tu je potrebno pokušati motivirati veći broj učenika i nastavnika za rad na projektima i u izvannastavnim aktivnostima.

Pomoć pri ostvarivanju ciljeva bi se mogla dobiti od strane stručnjaka iz atraktivnih zanimanja kao što smo prošle godine koristili usluge vanjskog stručnjaka – programera koji je radio s našim učenicima. Koristeći usluge stručnjaka iz gospodarstva, učenici će dobiti direktan uvid u kretanja na tržištu rada što će im pomoći u njihovom daljnjem osposobljavanju i podizanju razine uključenosti u nastavni proces.

3.2 Pitanja vezana uz predmetne, popravne, razlikovne i razredni ispit te izradu i obranu završnog rada imaju odgovor „DA“ i tu smo uistinu u cijelosti transparentni.

 

Prioritetno područje 4:

Zaključeno je da je potrebno intenzivirati kontinuirano usavršavanje nastavnika. Stručno usavršavanje u sljedećoj godini provoditi će se zasigurno kroz projekt RCK te kroz suradnju s ASOO-om, AZOO-om, gospodarstvom i partnerskim školama iz Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Velike Gorice i Zagreba. I ove ćemo godine organizirati usavršavanje nastavnika u području automehatronike (Marijan Bohanec- Porsche Croatia ), kućnih instalacija (Vaillant), digitalnih alata, CNC strojeva, PVC i AL stolarije, mehatronike i robotike, zavarivanja, telekomunikacija („Konektor“). Stručni aktivi izradili su svoje planove usavršavanja koji su sastavni dio Godišnjeg plana rada Škole te će se sukladno tome i realizirati. Svi ti pojedinačni planovi objedinit će se u cjeloviti Plan usavršavanja Škole te isti objaviti na web stranici škole.

Materijalni uvjeti za izvođenje nastavnog procesa su uistinu dobri, usklađeni s razvojem tehnologije u strukovnom djelu, a od ove godine se u svakoj učionici nalazi i pametna ploča ili interaktivni monitor.

 

Priroritetno područje 5:

Iako je ovo uistinu jedno jako pozitivno područje, ipak imamo jedan nedostatak. Imamo modernu, profesionalnu web stranicu i dogovorili smo se da nastavnici trebaju promptno obavijestiti o postignućima i uspjesima učenika nastavnike koji vode web stranicu škole. Međutim, u praksi se to ne dešava uvijek tako da se te važne informacije ne nađu na web stranici. Očito je da ovu komunikaciju moramo poboljšati. Školski odbor često se sastaje i aktivno sudjeluje u radu Škole odnosno pravovremeno donosi sve odluke i pravilnike ključne za naš rad. U Školi postoje i sve procedure koje osiguravaju svim dionicima nastavnog procesa potpunu informiranost, ali i razumijevanje i informacije o viziji Škole.

Analizirajući rezultate anketiranja nastavnika o stavu prema ravnatelju došlo se do sljedećih podataka. Više od 92% nastavnika je ocijenilo da ravnatelj ima jasnu viziju razvoja škole sukladno potrebama koji su vezani uz rad škole, zatim 86% nastavnika smatra da ravnatelj posjeduje niz važnih osobina i interpersonalnih vještina, uključujući pravednost, sposobnost stvaranja povjerenja i poticanja, da ravnatelj može donijeti kompleksne (teške) odluke kad je nužno smatra 98% nastavnika dok 69% smatra da je objektivan u vrednovanju kvalitete djelatnika i njihovom doprinosu radu škole.

Škola ima veliki broj partnera, kako među obrazovnim ustanovama u RH i inozemstvu, tako i u gospodarstvu što nam je osobito važno. Partnerski projekti pridonose opremanju Škole, zatim kontinuiranoj edukaciji nastavnika te razvoju lokalne zajednice. Osobiti značaj ima partnerstvo kroz RCK Projekt.

Kroz projekt „Budi spreman i kompetentan“ u kojem je Strukovna škola Vice Vlatkovića nositelj, izraditi će se Model informiranja te edukacije djelatnika o održavanju radionica za roditelje i učenike te odrasle polaznike. Dokument će služiti odgojno-obrazovnim djelatnicima za unaprjeđenje komunikacijskih, prezentacijskih i interpersonalnih vještina. Model informiranja podrazumijeva edukativni dokument kojeg će djelatnici regionalnog centra kompetentnosti ali i drugih škola koristiti u svakodnevnom radu kroz komunikaciju s učenicima, roditeljima, odraslim polaznicima te širom zainteresiranom javnosti, a kako bi lakše i učinkovitije prenosili informacije o programima i djelatnostima centra ili vlastite škole.

 

Prioritetno područje 6:

U ovoj školskoj godini, za razliku od prethodnih, pojačani su sastanci tima za kvalitetu. Sastanci su organizirani po prioritetnim područjima, gdje su nastavnici imali priliku dati svoje sugestije za unaprjeđenje rada. Analizirani su i provedeni anketni upitnici u toku školske godine i dani prijedlozi za unaprjeđenje rada. Novina je i vođenje zapisnika sastanaka koji su priloženi u aplikaciji.

Kao nedostatak uočavaju se postupci internog praćenja postupaka kvalitete na način da postoje sustavni postupci za kontroliranje poučavanja, nastave i učenja odnosno postupci za poboljšanje uspjeha učenika/polaznika. Uz to, nedostaje nam i procedura za davanje preporuka za poboljšanje kvalitete uz postupke kojima se osigurava da se poboljšanje kvalitete provodi i nadzire.

S obzirom da je škola ušla u projekt Regionalnog centra kompetentnosti, jedna od važnih sastavnica projekta je i uspostava sustava kvalitete. Unutar sustava kvalitete formiran je tim za kvalitetu kojem je zadaća razrada sustava kvalitete. Nabava za sustav kvalitete podijeljena je u dva dijela: 1. usluge stručnjaka za razvoj i uspostavu sustava kvalitete i modela praćenja i 2. IT sustav za samoprocjenu i vrednovanje škola. Prva grupa obuhvaća razvijen i implementiran set instrumenata, educirane članove i razrađen model praćenja učenika. S obzirom da je škola do sada sudjelovala u modelu praćenja pri agenciji za strukovno obrazovanje (priložen izvještaj u aplikaciji), dosadašnje iskustvo doprinijeti će uspostavi modela praćenja u okviru RCK projekta koji će omogućiti utjecaj na buduće kurikulume, prilagodbu tržištu rada te prilagodbu metodologije poučavanja.

Druga nabava koja se tiče IT sustava omogućiti će bolju organizaciju i analizu anketnih upitnika kako bi što kvalitetnije dobili kritičnu povratnu informaciju od strane učenika, nastavnika, roditelja, polaznika obrazovanja odraslih i poslodavaca.

Kako bi se proces samovrednovanja unaprijedio, važno je poticati sve članove škole (učenike, nastavnike, roditelje, poslodavce) na aktivno sudjelovanje i davanje vlastitog kritičkog mišljenja kako bi dobili uvid u nedostatke rada.

S obzirom na dugotrajnu epidemiološku situaciju, svi članovi su zasipani velikom količinom anketnih upitnika sa različitih strana, što je dovelo do zasićenja u ispunjavanju istih. Zbog navedenog, nužno je voditi računa o kontinuiranom revidiranju pitanja, skratiti ih na način da budu ciljana, mjerljiva, razumljiva.

Anketni upitnik učenici - zadovoljstvo nastavom i školskim ozračjem

Anketni upitnik nastavnici - zadovoljstvo školom i školskim ozračjem

Anketni upitnik roditelji - zadovoljstvo školom i školskim ozračjem

Anketni upitnik - obrazovanje odraslih

Anketni upitnik - poslodavci koji vode praktičnu nastavu