Samovrednovanje

Sukladno odredbama Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009., čl. 11. i čl. 12.), imenovali smo Povjerenstvo za kvalitetu koje će provesti samovrednovanje rada Škole i to sa aspekta:

- planiranja i programiranja rada

- poučavanja i podrške učenju

- postignuća polaznika i ishodi učenja

- materijalnih uvjeta i ljudskih potencijala

- profesionalnog razvoja zaposlenika

- međuljudskih odnosa u Školi

- rukovođenja i upravljanja

- suradnje sa socijalnim partnerima.

Metodologiju vrednovanja kroz aplikaciju e-kvalitete u našoj Školi vodit će koordinator kvalitete nastavnica Kristina Krstić, uz pomoć nastavnika Tomislava Bašića te Školskog povjerenstva za kvalitetu.

Sastav Školskog povjerenstva za kvalitetu je:

- iz reda nastavnika i stručnih suradnika: - Marija Gradečak

       - Elvira Pavić

       - Džemail Spahić

       - Ante Radonić

Cjelokupna prosudba:

Prioritetno podrucje 1: naišli smo na „naše dvije kontinuirane“ poteškoće.

Prva je vezana uz obrazovanje odraslih gdje smo i prošle godine odustali od anketiranja polaznika u obrazovanju odraslih. Iako je napravljen anketni upitnik s prilagođenim, ciljanim pitanjima za tu skupinu kojim bi se dobili valjani, korisni podaci, zbog epidemiološke situacije nismo bili u mogućnosti organizirati provedbu. Ove godine ćemo obavezno anketirati polaznike doškolovanja sredinom prosinca 2020.

Druga se odnosi na mali broj učenika iz osnovne škole koji s vrlo dobrim i odličnim uspjehom upisuje našu Školu. Zbog navedenog postavili smo cilj da pokušamo još više motivirati učenike osmih razreda za upis u našu Školu odnosno da „osnažimo“ promidžbu Škole kod učenika osmih razreda. Planirani “Dan otvorenih vrata Škole” nije ostvaren isključivo zbog epidemiološke situacije, međutim, izrađene su nove upisne brošure i plakati koji prikazuju dobru opremljenost škole kao i sve prednosti koje Škola nudi u obrazovnom procesu, osobito u primjeni novih tehnologija, izvannastavnim aktivnostima i poticanju rada s darovitim učenicima. Ipak, cilj koji nismo ostvarili morat ćemo pokušati postići iduće godine, a to je da u posjet osnovnim školama uključimo učenike i nastavnike koji će, prikazujući svoja postignuća, podići zainteresiranost većeg broja boljih učenika osmih razreda za naše programe, a ne samo za program tehničar za računalstvo kojeg danas upisuju uglavnom učenici s odličnim uspjehom.

Jedan od najvažnijih projekata Škole je opremanje i početak rada Strukovne škole Vice Vlatkovića kao Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu za što smo imenovani Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja na razdoblje od 5 godina. Ovo imenovanje predstavlja veliko priznanje za našu Školu, ali i još veću odgovornost da taj projekt realiziramo kako je predviđeno Razvojnim planom. Temeljem prvog poziva osigurano je do 30 miliona HRK za infrastrukturne radove, opremanje Centra te logistku provedbe Projekta. Drugim je projektom osigurano 33 miliona HRK za edukacije vezane uz upravljanje centrom, zatim za stjecanje stručnih i pedagoških kompetencija, za rad s učenicima s teškoćama te darovitim učenicima kao i uvođenje sustava kvalitete kroz koji ćemo razvijati modele samovrednovanja i vanjskog vrednovanja. Prema sadašnjoj projekciji u infrastrukturne radove, koji se sastoje od nadogradnje postojeće školske zgrade objektom veličine 300 m2 i manjih zahvata u postojećoj zgradi, bit će uloženo oko 3,5 miliona HRK-a dok je planirana nabava opreme u vrijednosti cca 23 miliona kuna. Oprema je predviđena za sve naše partnere, a to su Tehnička škola Zadar, Tehnička škola Rijeka, Industrijsko-obrtnička škola Pula i Srednja škola Biograd čime smo uistinu ostvarili regionalno obilježje našeg Centra obzirom da pokrivamo 5 županija: Istarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku, Ličko-senjsku i Zadarsku. U drugom projektu partneri su nam svi partneri iz prvog projekta te još i UNIZD, Obrtničko učilište, te dvije strukovne škole iz Zagreba.

Od centra se očekuje da bude mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu će se, uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavljati i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje će pridonositi poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Regionalni centar će ostvariti usku suradnju i svojim kapacitetima biti na raspolaganju učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola iz cijele Regije, studentima raznih svučilišta, ustanovama za obrazovanje odraslih, gospodarskim čimbenicima i svim onima kojima će trebati usavršavanje i osposobljavanje za nova znanja potrebna na tržištu rada.

U cilju promocije naše Škole pokrenut ćemo i projekt STEM radionica kroz koji ćemo učenicima osnovnih škola Zadarske županije omogućiti učenje korištenje 3D printera i robotike. To smo nekako i uspjeli jer je u našoj Školi počela s radom Robotička udruga, a i naši učenici subotom rade sa učenicima osnovnih škola u Gradskoj knjižnici.

Daljnja poteškoća u ovom području je još uvijek primjetan otpor učenika i roditelja za upis u trogodišnje programe odnosno težnja da se, bez obzira na ocjene i mogućnosti učenika, upišu gimnazije ili neki drugi četverogodišnji strukovni program koji danas, na žalost, ne osiguravaju učenicima kompetencije za tržište rada. Ipak, novi moment i veliki plus za rješavanje ove poteškoće su stipendije od 18.000 kn godišnje koje daje Ministarstvo gospodarstva za učenike u trogodišnjim obrtničkim zanimanjima što već koristi više od 300 naših učenika, a nadamo se da će ta brojka u ovoj školskoj godini kretati oko broja od 400 učenika.                                          

Prioritetno područje 2:

Jedna od poteškoća s kojom smo se susretali posljednjih godina je često korištenje zastarijelih metoda rada u nastavi. Iako online nastava ne može u potpunosti zamijeniti redovnu nastavu, svakako je utjecala na veće korištenje, snalaženje u novim alatima i pristupima nastavi. Lakšem snalaženju u novim pristupima svakako je pomogla i „Škola za život“ .

Analizirajući rezultate upitnika o zadovoljstvu online nastavom kod učenika,nastavnika i roditelja došlo se do sljedećih zaključaka. Nastavnici su pozitivno ocijenili kontinuiranost nastavnog procesa, aktivnost i fleksibilnost učenika, kvalitetnu međusobnu komunikaciju a posebice brzu integraciju inovativnih pristupa u nastavi koji se kasnije mogu primijeniti i u redovnoj nastavi. Kao glavne teškoće izdvojili su tehničke poteškoće koje su se najviše odnosile na početku organiziranja online nastave, produljeno vrijeme i dodatna angažiranost, učenička ne(aktivnost) a samim time i njihovo vrednovanje, otežano prenošenje znanja ponajviše stručnih predmeta. Kako bi se unaprijedio rad nastavnika u online okruženju, predložili su kvalitetnije platforme i obuku za nove, poboljšanje nastavnih materijala posebice za stručne predmete, uspostavljanje jasnijih kriterija vrednovanja.

Slično nastavnicima, učenici su pozitivno ocijenili fleksibilnost rada, rad u novim tehnologijama te su dodali da osjećaju manje stresa zbog manjka klasičnih ispita. Kao nedostatke su izdvojili nemogućnost kontakata s prijateljima i nastavnicima, otežano razumijevanje gradiva i manjak praktične nastave.

Kad je riječ o roditeljima, također su pozitivno ocijenili gore navedene elemente koje su prepoznali i nastavnici i učenici. Osim toga, kao prednost su istaknuli sigurnost djece i kontinuitet nastave na daljinu. Nedostatke vide u izolaciji, desocijalizaciji i učestalom provođenju vremena na računalu.

Osim online ankete koja se ticala ponajviše nastave na daljinu, provedena je i anketa za vrijeme redovne nastave kod učenika, nastavnika i roditelja. Iako broj ispitanika nije ostvaren u potpunosti, statistički je valjan. Lakšem prihvaćanju novih tehnologija u online nastavi kod učenika zasigurno je doprinijelo to što i u svojoj svakodnevici često koriste različite vrste tehnologija (od računalnih igara do facebooka, snapchata).U redovnoj nastavi polovica učenika je prepoznala da nastavnici koriste suvremene metode rada i različita nastavna sredstva. Uz iskustvo online nastave i kroz razmjenu pozitivnih iskustava s kolegama, pokušati će se djelovati na povećanje i primjenu projektne i problemski orijentirane nastave.

Druga se ne tiče direktno rada Škole, već namjeravamo utjecati na nadležne institucije, Odjel Zadarske županije za društvene djelatnosti prije svega, da se uskladi plan upisa s brojem učenika osmih razreda te potrebama tržišta rada i to na način da broj planiranih upisnih mjesta u srednjim školama Zadarske županije bude veći najviše za 30 učenika od broja učenika osmih razreda + projicirani broj ponavljača. I tu se postiglo dosta osobito kroz smanjenje broja učenika po razrednom odjelu na 21 učenika. Ipak, trebamo još ozbiljnije pristupiti planiranju upisnih kvota odnosno pokušati iste uskladiti s potrebama tržišta rada jer se već osjeća nedostatak, ne samo takozvanih deficitarnih zanimanja kao što su zidari, tesari, konobari i kuhari, već danas kronično nedostaju i elektroinstalateri, automehatroničari, instalateri kućnih instalacija, elektromonteri, vozači, stolari, tokari, bravari ma gotovo sva trogodišnja zanimanja. Bojim se da nismo ni svjesni što radimo odnosno da nismo ni svjesni odgovornosti obrazovnog sustava za stanje gospodarstva, ali i uvjeta života naših građana.

Prioritetno područje 3:

Ustanovljeno je da ne postoji u potpunosti usklađenost sadržaja stručno-teorijske i praktične nastave. Zbog navedenog, postavljen je cilj pokušati povećati usklađenost teorijske i praktične nastave, kako u školi tako i u obrtničkim radionicama. Imenovali smo povjerenstva, ali ista, na žalost, nisu bila dovoljno operativna u prošloj godini. U ovoj školskoj godini poduzet ćemo korake koji će pokušati jamčiti bolju usklađenost navedenih sadržaja odnosno imenovana povjerenstva će zapisnike sa svojih sastanaka dostaviti ravnatelju. Doduše, to smo si zadali i prošle godine, ali nismo odradili i zbog objektivnih razloga dugotrajnog štrajka prosvjetnih djelatnika i pandemije korona virusom. Stoga ćemo ove godine pokušati učiniti više.

Što se tiče samih postignuća učenika odnosno usvajanja ishoda učenja, daljnji cilj je poticati učenike i nastavnike za sudjelovanje na županijskim i međužupanijskim natjecanjima te državnim ako se učenici plasiraju. Na ovom području, u pojedinim programima, Škola je ostvarila iznimne uspjehe koji su prepoznati od nadležnih institucija te cijelokupne javnosti. Rezultati natjecanja mogu se ujedno iskoristiti i kao poticaj svim darovitim učenicima za veću motivaciju u cilju postizanja boljih osobnih rezultata i razvijanja osobne darovitosti. Poseban potencijal leži u informatičkom sektoru zbog postojećih kadrovskih i materijalnih uvijeta i velikog broja kvalitetnih i motiviranih učenika iz tih razreda. Ista konstatacija vrijedi i za automehatroniku, osnove elektrotehnike, engleski jezik, školski list Stručak i ono što osobito raduje, soboslikare. Jasno je da su zbog pandemije korona virusom bila zaustavljena sva natjecanja, pri čemu možemo istaći da smo do tog momenta postigli dobre rezultate.

Poteškoće predstavljaju učenici u određenim programima koji nerijetko pokazuju manjak motivacije i spremnosti za dodatni rad i pripremu za natjecanja. Istima je potrebno ukazati na važnost dodatnog rada i motivirati ih u tom smjeru.

Važno je istaći i rezultate učenika i nastavnika u izvannastavnim aktivnostima koji su rezultirali cijelim nizom uradaka koji su izazvali veliki pozitivan odjek u javnosti. I tu je potrebno pokušati motivirati veći broj učenika i nastavnika za rad na projektima i u izvannastavnim aktivnostima.

Pomoć pri ostvarivanju ciljeva bi se mogla dobiti od strane stručnjaka iz atraktivnih zanimanja kao što smo prošle godine koristili usluge vanjskog stručnjaka – programera koji je radio s našim učenicima. Koristeći usluge stručnjaka iz gospodarstva, učenici će dobiti direktan uvid u kretanja na tržištu rada što će im pomoći u njihovom daljnjem osposobavljavanju i podizanju razine uključenosti u nastavni proces.

Analiza rezultata ankete za vrijeme redovne nastave ponovno je potvrdila da su učenici najkritičiji prema praktičnoj nastavi. Sasvim zadovoljni obrtnikom su 60 % a onim što se radi na praktičnoj nastavi 49 %. Kao i prethodne godine istaknuli su da im obrtnik uvijek osigurava obrok u 47% slučajeva, a 64% je istaknulo da im obrtnik nikada ne plaća rad. Ovi podaci trebaju nam poslužiti da poboljšamo komunikaciju s obrtnicima, potaknemo ih na veću suradnju kako bi doprinijeli kvalitetnijoj praktičnoj nastavi.

Prioritetno područje 4:

Zaključeno je da je potrebno intenzivirati kontinuirano usavršavanje nastavnika. Stručno usavršavanje u sljedećoj godini provoditi će se zasigurno kroz projekt RCK te kroz suradnju s ASOO-om, AZOO-om, gospodarstvom i partnerskim školama iz Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Velike Gorice i Zagreba. I ove ćemo godine organizirati usavršavanje nastavnika u području automehatronike (Marijan Bohanec- Porsche Croatia ), digitalnih alata i mrežnih sustava (Algebra), telekomunikacija („Konektor“) i drugo.

Priroritetno područje 5:

Uspoređujući s prethodnim godinama primijećeno je da veći broj nastavnika uspješno koristi sustav e-matice i e-dnevnika. Razlog tome može se pronaći u međusobnoj suradnji kolega ali i mlađem kadru koji se lakše snalazi u novim tehnologijama. Analiza rezulatata online ankete pokazala je da su nastavnici imali više teškoća s preopterećenošću sustava i tehničkim poteškoćama. Unaprijeđenje u svom radu vide u edukaciji sa novim platformama koje bi bile zanimljivije i atraktivnije učenicima. Osim toga, nastava na daljinu je tražila od svakog nastavnika korištenje informatičke opreme i digitalnih alata za izvođenje nastave. Uz sve to ušli smo u sustav opremanja e-škola te u ovoj godini očekujemo daljnje opremanje.

Prioritetno područje 6:

Činjenica je da zbog pandemije korona virusa te provedbe nastave na daljinu nismo bili u mogućnosti anketirati veći broj učenika, roditelja i nastavnika te polaznika u obrazovanju odraslih što je i razumljivo jer su svi oni bili zasipani raznim anketama od strane MZO-a, raznih Sveučilišta i agencija. Isto tako moramo priznati da smo u ovoj školskoj godini zanemarili aktivnost školskog tima za kvalitetu što je naša velika greška. Sukladno tome, nadajući se normalnoj nastavi, svjesni smo da je generalno potrebno unaprijediti sam proces samovrednovanja Škole jer smo opet „kiksali“ ne anketiranjem polaznika obrazovanja odraslih što svakako moramo ispraviti, anketiranjem malog broja učenika, roditelja i nastavnika te ne aktivnošću školskog tima za kvalitetu. U tom pogledu postavljen je cilj za slijedeću školsku godinu da se u cijelosti provede postupak samovrednovanja u skladu s programom e-kvalitete što, između ostalog, znači i provođenje:

- anketiranja svih učenika i roditelja o zadovoljstvu „našim“ radom

- anketiranja svih nastavnika, članova Školskog odbora i dijela poduzetnika o zadovoljstvu „našim“ radom.

- kontinuirani rad školskog tima za kvalitetu što će se sigurno realizirati jer kroz projekt RCK krećemo s provedbom uvođenja sustava kvalitete u okviru koje ćemo angažirati vanjske stručnjake za razvoj sustava kvalitete te će Kristina Krstić sa 50% svog radnog vremena biti angažirana na poslovima koordinatora kvalitete a svi članovi školskog tima za kvalitetu sa 10%.

- Analizirajući rezultate online ankete kod nastavnika, učenika, roditelja primijećeno je da su jasno i kritički izložili prednosti, nedostatke online nastave koji se mogu koristiti kao temelj za daljnje unapređivanje rada. Ovi podaci nam mogu poslužiti u promijeni same metodologije upitnika, primjerice postavljanjem većeg broja pitanja otvorenog tipa kako bi se dobila šira slika eventualnih manjkavosti rada.

- praćenje rada nastavnika tijekom nastave, kako od strane ravnatelja i pedagoginje. Svakako ćemo ove školske godine to odraditi.

- u proteklih nekoliko godina kod nekolicine učenika prilikom provođenja anketnih upitnika primijećeno je nedovoljno angažiranje i neozbiljnost u samom procesu. Jedan od opravdanja takvom ponašanju može se pronaći u „zamornosti anketnog upitnika“ odnosno prevelikoj količini pitanja. Iako broj pitanja iz godine u godinu smanjujemo kako bi im olakšali i dobili valjane podatke, on je još uvijek velik. U tom smislu rad na kvalitetnijoj metodologiji upitnika omogućit će nam bolji uvid u same rezultate. Osim navedenog, učenicima je nužno pokazati vrijednost samog procesa i važnost njegovih rezultata za unaprjeđenje rada Škole. Važnost procesa samovrednovanja im se može prikazati i kroz prihvaćanje njihovih prijedloga tijekom procesa anketiranja ili da se o istome organizira rasprava na razini razreda. Prezentacija rezultata bi samim učenicima pokazala da angažmanom itekako mogu ukazati na dobre i loše strane obrazovnog procesa. Ravnatelj će se još više, zajedno s koordinatorom samovrednovanja, uključiti u motiviranje učenika za odgovorniji i ozbiljniji pristup u samom postupku samovrednovanja. Iduće godine ćemo svakom razredu, na satu razrednika, prezentirati rezultate samovrednovanja da i sami vide rezultate!                                                                                                                

- isto tako, važno je uključiti razrednike da kroz razgovor s roditeljima podignu razinu njihove zainteresiranosti za proces samvrjednovanja. Uočeno je da određeni dio roditelja nije pristupio anketiranju zbog eventualnih poteškoća pri korištenju računala ili nedovoljne motiviranosti. Ovdje postoji veliki potencijal u smislu prikupljanja informacija,odnosno stajališta roditelja o pitanjima na koja bi trebalo obratiti pozornost.

Kako bi se proces samovrednovanja unaprijedio u sljedećoj školskoj godini, potrebni su češći sastanci povjerenstva za kvalitetu, proširiti „anketnu bazu“ na roditelje, poduzetnike i članove Školskog odbora te povećati i broj anketiranih učenika. Naime, prošle godine smo anketirali 297 učenika, 173 roditelja te se 10 nastavnika odazvalo anketiranju. Nužno je napomenuti da se ovi podaci odnose na anketni upitnik koji se ticao redovne nastave. Online upitnik obuhvatio 51 nastavnika, 436 učenika i 348 roditelja.

Stoga ove godine moramo započeti sa postupkom samovrednovanja već:

- sredinom prosinca 2020. i to na način da prvo samovrednujemo polaznike u obrazovanju odraslih u programu tehničar cestovnog prometa koji početkom veljače imaju izradu i obranu završnog rada,

- tijekom veljače i ožujka učenike završnih razreda u redovnom sustavu,             

- tijekom travnja učenike drugih razreda i 3. četverogodišnjih programa,                                                 

- tijekom svibnja i lipnja učenike prvih razreda,

- roditelji će ispuniti anketu tijekom roditeljskih sastanaka u ožujku, travnju i svibnju 2021.

Ppt - analiza rezultata samovrednovanja, redovna nastava, šk god. 2019./2020.