Samovrednovanje

Sukladno odredbama Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009., čl. 11. i čl. 12.), imenovali smo Povjerenstvo za kvalitetu koje će provesti samovrednovanje rada Škole i to sa aspekta:

- planiranja i programiranja rada

- poučavanja i podrške učenju

- postignuća polaznika i ishodi učenja

- materijalnih uvjeta i ljudskih potencijala

- profesionalnog razvoja zaposlenika

- međuljudskih odnosa u Školi

- rukovođenja i upravljanja

- suradnje sa socijalnim partnerima.

Metodologiju vrednovanja kroz aplikaciju e-kvalitete u našoj Školi vodit će koordinatori kvalitete nastavnica Kristina Krstić te Školsko povjerenstvo.  

Sastav školskog Povjerenstva za kvalitetu je:

Iz reda nastavnika i stručnih suradnika:

Marija Gradečak

Elvira Pavić

Džemail Spahić

Goran Simatović

Iz reda dionika na prijedlog osnivača:

Žarko Nikpalj                       

Iz reda učenika (polaznika):

_________________razred    ????????

Iz reda roditelja:

 Čanković Marijana – 3.b razred

Izradili smo Izvješće iz kojeg proizlaze i ciljevi koje moramo realizirati u slijedećoj školskoj godini:

                                                         

Cjelokupna prosudba:

Prioritetno podrucje 1: naišli smo na dvije poteškoće.

Prva je vezana uz obrazovanje odraslih gdje smo ove godine odustali od anketiranja polaznika u obrazovanju odraslih jer smo imali loše iskustvo od pretprošlog anketiranja kojim smo dobili podatke koji nisu reprezentativni odnosno nisu upotrebljivi su za donošenje relevantnih zaključaka. Obećali smo da ćemo u prošloj školskoj godini napravit ozbiljniji pristup anketiranju polaznika o zadovoljstvu obrazovanjem odraslih, ali nismo i to je nedostatak.

Druga se odnosi na mali broj učenika iz osnovne škole koji s vrlo dobrim i odličnim uspjehom upisuje našu Školu. Zbog navedenog postavili smo cilj da pokušamo još više motivirati učenike osmih razreda za upis u našu Školu odnosno da „osnažimo“ promidžbu Škole kod učenika osmih razreda. Održali smo prošle godine jako dobro posjećen „Dan otvorenih vrata Škole“, a i izradili smo nove upisne brošure. Stoga ćemo to ponoviti i iduće školske godine s tim da ćemo izraditi i nove plakate za upis.

Prioritetno područje 2: naišli smo na dvije poteškoće.

Prva se očituje u čestom korištenju zastarjelih metoda rada u nastavi, osobito njenom stručno-teorijskom dijelu. Zbog navedenog postavili smo cilj povećati korištenje suvremenih nastavnih metoda, posebice projektne nastave. U strojarstvu to nekako i uspjevamo, ali jako teško u elektrotehnici i obradi drva.

Druga se ne tiče direktno rada Škole, već namjeravamo utjecati na nadležne institucije, Županijski odjel za obrazovanje prije svega, da se uskladi plan upisa s brojem učenika osmih razreda te potrebama tržišta rada i to na način da broj planiranih upisnih mjesta u srednjim školama Zadarske županije bude veći najviše za 50 od broja učenika osmih razreda + projicirani broj ponavljača. I tu se postiglo dosta osobito kroz smanjenje broja učenika po razrednom odjelu. No, kako se broj učenika smanjuje i u idućoj godini potrebno je još ozbiljnije pristupiti planiranju upisnih kvota odnosno pokušati iste uskladiti s potrebama tržišta rada.

Prioritetno područje 3: ustanovljeno je da ne postoji u potpunosti usklađenost sadržaja stručno-teorijske i prakticne nastave. Zbog navedenog, postavljen je cilj pokušati povećati usklađenost teorijske i prakticne nastave, kako u školi tako i u obrtničkim radionicama. Imenovali smo povjerenstva, ali ista, na žalost, nisu bila dovoljno operativna u prošloj godini. U ovoj školskoj godini poduzet ćemo korake koji će jamčiti bolju usklađenost navedenih sadržaja.   

Prioritetno područje 4: zaključeno je da je potrebno intenzivirati kontinuirano usavršavanje nastavnika. Stručno usavršavanje u sljedećoj godini provoditi će se kroz suradnju s ASOO-om, gospodarstvom i partnerskim školama iz Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Velike Gorice i Zagreba. Organizirat ćemo usavršavanje nastavnika u području automehatronike (Marijan Bohanec), telekomunikacija („Konektor“), KNX kao i za druge programe.

Priroritetno područje 5: primjećen je nedostatak informatičkog znanja kod pojedinih nastavnika osobito razrednika koji ne koriste samostalno e-maticu. Zbog navedenog u sljedecoj godini postavljen je cilj povećati informatičku pismenost nastavnika. Stručno usavršavanje provoditi će nastavnici informatike iz Škole. Svi nastavnici uspješno koriste e-dnevnike i e-maticu.

Prioritetno područje 6: zaključeno je da je generalno potrebno unaprijediti sam proces samovrednovanja Škole. U tom pogledu postavljen je cilj za slijedeću školsku godinu da se u cijelosti provede postupak samovrednovanja u skladu s programom e-kvalitete što, između ostalog, znači i provođenje:

-    anketiranja učenika i roditelja o zadovoljstvu „našim“ radom (učenike jesmo, a u idućoj godini ćemo svakako i roditelje,

-    anketiranja nastavnika, članova Školskog odbora i poduzetnika o zadovoljstvu „našim“ radom – proveli smo anketiranje nastavnika, a u ovoj ćemo svakako i članove Školskog odbora te pojedine poduzetnike.

-   praćenje rada nastavnika tijekom nastave, kako od strane ravnatelja i pedagoginje, tako i nastavnika međusobno. Svakako ćemo ove školske godine to odraditi.  

Kako bi se proces samovrednovanja unaprijedio u sljedećoj školskoj godini, potrebni su češći sastanci povjerenstva za kvalitetu, proširiti „anketnu bazu“ na roditelje, poduzetnike i članove Školskog odbora te povećati i broj anketiranih učenika.