06. Izrada inteligentnih sustava pomoću Arduina i raspberry-a

Učenici će pomoću Arduino pločica programirati mikrokontrolere upotrebom programskog jezika C++ te spajati elektroničke komponente koje će se koristiti za upravljanje i komunikaciju s prekidačima, ledicama, elektromotorima, GPS uređajima itd.

Tim za realizaciju projekta:

Džemail Spahić, Šime Smolić, Pavo Štimac

Učenici u programu tehničar za računalstvo.