05. Izrada električnih invalidskih kolica

Ideja je izraditi električna invalidska kolica na način da se cijela konstrukcija izradi u školskim radionicama, postavi električni pogon kao i sistem upravljanja.

Tim za realizaciju projekta:

Pavo Štimac, Damir Baričević, Tomislav Božičević, Svetko Miočić

Učenici prvih, drugih i trećih razreda.