12. Izrada 3D holograma

Tim za realizaciju projekta: Ante Ivanac, Pavo Štimac, Dejan Hartman