11. Uvođenje i instalacija moddle platforme u školi

Tim za realizaciju projekta: Šime Smolić, Džemail Spahić, Pavo Štimac