10. Stručno povezivanje partnerskih škola

Škole, partneri na međunarodnom projektu „Strukovno obrazovanje usklađeno s potrebama tržišta rada“, odlučile su da i nakon prestanka projekta nastave stručno i sportski surađivati. Stoga smo odlučili da organiziramo stručne seminare na kojima će naši nastavnici struke razmijenjivati iskustva u provođenju projektne nastave te uvođenja novih tehnologija u nastavni proces u zanimanjima automehatroničar i instalater kućnih instalacija. Plan je da se najmanje dva puta godišnje susretnu nastavnici stručnih predmeta i to odvojeno za program automehatroničar i program instalater kućnih instalacija. Plan je da suradnju proširimo i na učenike u srugim zanimanjima, stolar na primjer.

Prvi seminari bio je održan prošle školske godine kod nas u Zadru za zanimanje automehatroničar kada smo doveli stručnjake iz Autodjelovi Tokić iz Zagreba koji su educirali nastavnike partnerskih škola.

Osim toga, svake godine održavamo i sportske susrete na kojima sudjeluju nastavnici svih škola. Iduće godine, susret će biti u Slavonskom Brodu.

Troškovi projekta: cca 4.000 kn