09. "3D printer" i "bespilotna letjelica"

Nastaviti ćemo s daljnjim razvijanjem tehnologije 3D-printera koja zauzima sve značajniju primjenu u svim segmentima života. Imamo dva 3D-printera jer smo jedan dobili prošle godine kroz EU projekt, a nabavili smo i 3D-skener čime smo omogućili još efikasnije korištenje printera.

Nastavit ćemo i tehnološko osuvremenjavanje naše bespilotne letjelice kao i završetak izrade nove.

Tim za realizaciju projekta:

Ante Ivanac, Šime Smolić

Učenici u programu tehničar za računalstvo

Troškovi: 20.000 kn