Vijeće roditelja 2021./2022.

R.b. Raz. Prezime i ime  
1 1A Silvija Sikirić  
2 1B Petar Paleka  
3 1C Sanja Dukić  
4 1D Tomislav Juratovac  
5 1E Brano Franjkić  
6 1F Gordana Jurič (p)  
7 1G Šime Šestan  
8 1P Katarina Marić  
9 1S Nikolina Sikirić  
10 2A Ankica Nekić  
11 2B Srećko Matak  
12 2C Anita Ikić  
13 2D Mladena Dugeč  
14 2E Kolinda Zubčić  
15 2F Dominko Batinić  
16 2P Vesna Savić  
17 2S Božica Baždarić  
18 3A Danijela Kovač (zp)  
19 3B Saša Kalanj  
20 3C Vanja Mršić  
21 3D Božo Zdunić  
22 3E Andrea Mišković  
23 3F Doris Bevanda  
24 3G Tanja Barjašić  
25 3H Branko Dundović  
26 3P Sanja Karamarko  
27 3S Željan Kalac  
28 4A Kristina Bačkov  
29 4B Anamarija Vukić