Vijeće roditelja 2019./2020.

VAŽNO:   Plan upisa za školsku godinu 2018/2019.

R.b. Raz. Prezime i ime
1 1A Daniela Kovač
2 1B Saša Kalanj
3 1C Vanja Mršić
4 1D Božo Zdunić
5 1E Šime Bičić
6 1F Doris Bevanda
7 1G Luca-Milka Troskot
8 1H Branko Dundović
9 1P  
10 1S Goran Mijatović
11 2A Kristina Bačkov
12 2B Anamarija Vukić
13 2C Božena Poljančić
14 2D Sanja Matak
15 2E Marija Demo
16 2F Zita Žepina
17 2P Ivona Sikirić
18 2S Andrea Sumd
19 3A Tomislav Granjov
20 3B Suzana Klarić
21 3C Tatjana Rogić
22 3D Suzana Aničić
23 3E Paula Riznić
24 3F Jadranka Zanki
25 3P Davorka Šopić
26 3S Dorica Šikić
27 4A Zdravko Hajnić
28 4B Blanka Šimićev
29 4C Ana Nimac