Vozač motornog vozila

VOZAČ MOTORNOG VOZILA

I.              Općeobrazovni dio
Red. Nastavni predmeti                S a t i     t j e d n o
Broj l. god.           2. god.             3. god.
1 Hrvatski jezik 3 3 3
2 Strani jezik 2 2 2
3 Povijest 2    -    -
4 Etika ili vjeronauk 1 1 1
5 Politika i gospodarstvo    -    - 2
6 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
7 Geografija 2 2    -
8 Matematika 2 2 2
9 Fizika 2    -    -
10 Računalstvo 2    -    -
UKUPNO I 18 12 12
II.            Stručno-teorijski dio
Red. Nastavni predmeti                S a t i     t j e d n o
Broj l. god.             2. god.             3. god.
11 Osnove prijevoza i prijenosa 2 -    -
12 Goriva i maziva 2 -    -
13 Cestovna vozila 3 2 2
14 Prva pomoć u cestovnom pr.    - 1    -
15 Prometna kultura    - 2    -
16 Propisi u cestovnom prometu    - 2    -
17 Prijevoz tereta    - - 3
18 Prijevoz putnika    - - 2
18 Prometna tehnika    - - 2
20 Izborni predmet: 2 2 2
a.)   Drugi strani jetik
b.)   Prometna infrastruktura
c.)   Tehnologija prijevoza
21 Praktična nastava 2 7 7
22 Upravljanje motornim vozilom    - -   1,5/45
UKUPNO   I + II 29 28 31,5