Vozač motornog vozila

ZANIMANJE: vozač motornog vozila

  1. I.Općeobrazovni dio

Red.

Broj

Nastavni predmeti

               S a t i     t j e d n o

l. god.           2. god.            3. god.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Etika ili vjeronauk

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Geografija

Matematika

Fizika

Računalstvo

   3

   2

   2

   1

   -

   2

   2

   2

   2

 2

   3

   2

   -

   1

   -

   2

   2

   2

   -

   -

   3

   2

   -

   1

   2

   2

   -

   2

   -

   -

  UKUPNO I 18    12    12

II. Stručno-teorijski dio

Red.

Broj

Nastavni predmeti

               S a t i     t j e d n o

l. god.            2. god.             3. god.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

Osnove prijevoza i prijenosa

Goriva i maziva

Cestovna vozila

Prva pomoć u cestovnom pr.

Prometna kultura

Propisi u cestovnom prometu

Prijevoz tereta

Prijevoz putnika

Prometna tehnika

Izborni predmet:

  1. )Drugi strani jetik

Praktična nastava

Upravljanje motornim vozilom

   2

   2

   3

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   2

   2

   -

-

-

2

1

2

2

-

-

-

2  

7

-

   -

   -

   2

   -

   -

   -

   3

   2

   2

   2

   7

  1,5/45

  UKUPNO    I + II    29    28    31,5

Učenje temeljeno na radu:

- 1. razred: realizirat će 70 sati praktične nastave u cijelosti u školskoj radionici jedan dan tjedno po 2 sata.

- 2. razred: realizirat će 245 sati praktične nastave u cijelosti u svijetu rada na način da će učenici ići od 9. rujna 2019. do 14. 06. 2020. jedan dan tjedno (7 sati) na praktičnu nastavu u poduzeća i obrte.

- 3. razred: realizirat će 224 sata praktične nastave u cijelosti u svijetu rada na način da će učenici ići od 9. rujna 2019. do 22. 05. 2020. jedan dan tjedno (7 sati) na praktičnu nastavu u poduzeća i obrte.

4.1.2. Jedinstveni model obrazovanja u obrtništvu

Jedinstveni model obrazovanja za obrtnička zanimanja, koji je prije 7 godina dopunjen našim novim programima automehatroničar i instalater kućnih instalacija, uveden je prije 15 godina kako bi se izbjeglo da pola obrtničkih škola u Hrvatskoj izvodi nastavu po dvojnom, a druga polovica po klasičnom sustavu. Radne grupe, formirane od strane Ministarstva prosvjete i športa, Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo te Hrvatske obrtničke komore, izradile su planove i programe za 54 obrtnička zanimanja po kojima se mora izvoditi nastava. Navedeni obrazovni model je kombinacija dvojnog i klasičnog sustava, te je od istih i preuzeo pojedine karakteristike.

Karakteristike sustava su:

-          temeljem dvojnog sustava ostao je, iako smanjen, veliki broj sati praktične nastave (900 sati u prva dva razreda te 800 u završnom) od kojih se znatno veći dio izvodi u obrtničkim radionicama. Novina je da se dio praktične nastave u 2. i 3. razredu može izvoditi u školskim radionicama, a to bi u stvari bile tehnološke vježbe. No, ovih 900 sati je teoretski nemoguće izvesti obzirom na potrebnih 45 dana godišnjeg odmora za učenike, te sve blagdane u RH. Tek samo dva nova programa automehatroničar i instalater kućnih instalacija, imaju realan broj sati praktične nastave.

-          nastavni plan se sastoji od općeobrazovnog i strukovnog dijela ( program naukovanja ).

-          strukovni dio nastavnog plana je isti u prvom razredu za sva zanimanja po pojedinim sektorima što je karakteristika klasičnog sustava. Strukovni dio kurikuluma koncipiran je „predmetno“ što definitivno i nije najbolje rješenje jer uglavnom onemogućuje provođenje novih metoda projektne nastave i učenja simulacijom radnih procesa iz svijeta rada.

-          dosta strukovnih predmeta je koncipirano na temelju tehnoloških vježbi iz dvojnog sustava što je jako dobro. Vježbe se izvode kao dio praktične nastave.

-          dobro je što su uvedeni i izborni sadržaji, ali s malim brojem sati, a moglo je i više. Najveći nedostatak kod ovih programa je činjenica da učenici imaju samo jedan sat nastave TZK tjedno, ali to se kompenzira izbornim predmetom tako da učenici ipak imaju 2 sata nastave.

-          uvedeno je računalstvo u sva zanimanja, a ostala je matematika u struci kao u dvojnom sustavu.

-          problem je što su različite grupe, bez zajedničke koncepcije, radile programe za različita područja rada. Time su se javile nelogičnosti u pojedinim programima pa tako imamo situaciju da u području elektrotehnike nema matematike u 2. i 3. razredu, a soboslikari i zidari, kojima ista manje treba, imaju. Isto je i sa satima računalstva. Isto tako, malo je primjene računalstva u samoj struci.

-          ipak, ono što je sigurno, nosioci ovih programa su istaknuti nastavnici struke, ljudi koji dobro poznaju, ne samo struku, već i nastavni proces i ovi programi su značajan korak naprijed u cilju postizanja kvalitetnog strukovnog obrazovanja osobito u odnosu na klasični sustav. No, definitivno je nužno modernizirati ove kurikulume i prilagoditi ih mogućem korištenju novih nastavnih metoda projektne i problemski koncipirane nastave.