Tehničar za vozila i vozna sredstva

TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA

  1. Općeobrazovni dio
modul Nastavni   predmet
  1. Razred
godišnje T V PN bodovi
Općeobrazovni modul Hrvatski jezik 105 3 6
Strani jezik 70 2 4
Povijest 70 2 4,5
Geografija 70 2 4,5
TZK 70 2 2
Vjeronauk / etika 35 1 2,5
Matematika 105 3 5,5
Fizika 70 2 4
Kemija 70 2 4
Biologija 35 1 3
Računalstvo 70 2 3,5
Ukupno sati / bodova 770 20 2 43,5
Udio općeobrazovnih predmeta / bodova u ukupnom fondu % 68,75 % 72,5 %

 

  1. Posebni strukovni dio
B1. Obvezni strukovni moduli

Tehničko crtanje

i elementi strojeva

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 105 1 2 5
Elementi strojeva
Tehnička mehanika Tehnička mehanika sa čvrstoćom 70 1 1 3,5
Tehnički materijali Tehnički materijala 70 2 3,5
Strojarske tehnologije Tehnologija obrade materijala 70 1 1 3,5
Zaštite i komunikacija Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša 35 1 1
Ukupno sati / bodova B1. 350 6 4 16,5
Udio obveznih strukovnih predmeta / bodova u ukupnom fondu % 31,25 % 27,50%
B2. Izborni strukovni moduli

 

  1. Završni rad
Sveukupno sati / bodova A + B + C 1.120 26 6 60