Tehničar za vozila i vozna sredstva

Nastavni plan tehničar za vozila i vozna sredstva:

Općeobrazovni dio
Modul Nastavni   predmet 1.razred 2. razred 3. razred 4. razred
T V T V        
Općeobrazovni modul Hrvatski jezik 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik 2 - 2 - 2 - 2 -
Povijest 2 - 2 - - - - -
Vjeronauk/etika 1 - 1 - 1 - 1 -
Geografija 2 - 1 - - - - -
Politika i gospodarstv - - - - - - - 2
TZK - 2 - 2 - 2 1 -
Matematika 3 - 3 - 3 - 3 -
Fizika 2 - 2 - - - - -
Kemija 2 - - - - - - -
Biologija 1 - - - - - - -
Računalstvo 2 - 2 - - -    
Ukupno 22 2 16 2 9 2 11 2
Strukovni dio

Tehničko crtanje

i elementi

strojeva

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1 2 1 1 - - - -
Elementi strojeva - - 1 2 - - - -
Tehnička mehanika Tehnička mehanika sa čvrstoćom 1 1 1 1 - - - -
Tehnički materijali Tehnički materijali 1 1 - 1 - - - -
                 Strojarske tehnologije Tehnologija obrade materijala 1 1 1 1 - - - -
Mjerenja i kontrola kvalitete - - - - - 1 - -
Strojarska energetika Termodinamika - - 1 1 - - - -
Toplinski strojevi - - - - 1 1    - -
Hidraulika i pneumatik - - - - 2 1    - -
Motori i vozila Motori i pogonski agregati - - - - 3 1 - -
Prijenosnici snage - - - - 2 1 - -
Vozila i vozna sredstv - - - - - - 5 -
Održavanje vozila - - - - - - - 5
Elektronika Automatizacija Elektrotehnika i elektronika - - 1 1 1 1 - -
Automatizacija - - - - 1 1 1 1
Zaštita i komunikacije Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša 1 - - - - - - -
Poslovno komuniciranje - - - - - - 1 -
Ukupno 5 5 6 8 10 7 7 6
Izborni dio
Izborni modul Dizajniranje proizvoda pomoću računala - - - - - 2 - -
CAM tehnologije - - - - - 2 - -
Alternativni pogoni vozila - - - - 1 1 - -
Obnovljivi izvori energije - - - - 2 - - -
Kočnice na vozilima - - - - - - 1 1
IT sustavi na vozilima - - - - - - 1 1
Dijagnostika vozila - - - - - - - 2
Ukupno izborni modul - - - - 3 5 2 4
UKUPNO STRUKOVNI DIO 6 4 7 7 12 9 9 8
U K U P N O 26 6 23 9 21 11 20 10

Praktična nastava u svijetu rada: 0

Učenje temeljeno na radu:

No, važno je istaći da će se i u ovom programu veliki dio strukovno-teorijskih predmeta, u dijelu broja sati, realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – održavanje vozila, vozila i vozna sredstva, dijagnostika vozila, IT sustavi na vozilima, hidraulika i pneumatika, motori i pogonski agregati, prijenosnici snage, elektrotehnika i elektronika, automatizacija, alternativni pogoni vozila, dizajniranje proizvoda računalom, ……… praktički svi strukovno – teorijski predmeti izvode se kao učenje temeljeno na radu.