Tehničar cestovnog prometa

Tehničar cestovnog prometa:

  Tjedni broj sati

Nastavni predmet

1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hrvatski jezik

4 4 3 3

Strani jezik

2 2 2 2

Povijest

2 2    

Geografija

2 1    

Politika i gospodarstvo

      2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2 2 2 2

Vjeronauk/Etika

1 1 1 1

Matematika

4 4 3 3

Fizika

2      

Kemija

2      

Osnove prijevoza i prijenosa

2      

Računalstvo

2      

Prometna geografija

  1    

Ceste i cestovni objekti

  4    

Cestovna vozila

2 2 2  

Statistika

    2  

Propisi u cestovnom prometu

    2  

Prva pomoć u cestovnom prometu

  1    

Prijevoz tereta

  2 2 2

Prometna tehnika

    5 5

Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu

    2 2

Ekonomika prometa

      2

Prijevoz putnika

      3

Grafičke komunikacije u prometu

2      

Izborni predmet

2 2 2 2

Praktična nastava

    2 3

 

UKUPNO

31

31

30

32

Učenje temeljeno na radu:

- 3. razred: realizirat će 70 sati učenja temeljenog na radu koji će se realizirati kontinuirano 2 sata tjedno u školskim radionicama.

- 4. razred: realizirat će 96 sati učenja temeljenog na radu koji će se realizirati tijekom prvog polugodišta na način da će učenici ići svaki tjedan jedan dan na praktičnu nastavu u svijet rada odnosno u prometna poduzeća.

Važno je istaći da će se i dio strukovno-teorijskih predmeta, u dijelu broja sati, realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – cestovna vozila, propisi u cestovnom prometu i prometna tehnika.