Tehničar cestovnog prometa

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA

Tjedni broj sati
Nastavni predmet 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
Hrvatski jezik 4 4 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2
Geografija 2 1
Politika i gospodarstvo 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2
Kemija 2
Osnove prijevoza i prijenosa 2
Računalstvo 2
Prometna geografija 1
Ceste i cestovni objekti 4
Cestovna vozila 2 2 2
Statistika 2
Propisi u cestovnom prometu 2
Prva pomoć u cestovnom prometu 1
Prijevoz tereta 2 2 2
Prometna tehnika 5 5
Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu 2 2
Ekonomika prometa 2
Prijevoz putnika 3
Grafičke komunikacije u prometu 2
Izborni predmet 2 2 2 2
Praktična nastava 3 2 3
UKUPNO 31 31 30 32