Tehničar za računalstvo

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

Tjedni broj sati
Nastavni predmet 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2
Geografija 2 1
Politika i gospodarstvo 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
Matematika 3 3 3 3
Fizika* 2 2 2 2
Kemija 2
Biologija 1
Računalstvo * 2 2
Tehničko crtanje i dokumentiranje* 2
Osnove elektrotehnike* 4 3
Mjerenje u elektrotehnici* 3
Elektrotehnički materijali i komponente 2
Finomehanička tehnika 2
Elektronički sklopovi* 4
Digitalna elektronika * 2
Električni strojevi i uređaji* 2
Informacije i komunikacija* 2
Automatsko vođenje procesa* 2
Elektronička instrumentacija* 2
Sklopovska oprema računala 3
Sustavna programska potpora* 3
Dijagnostika i održavanje uređaja* 2
Radioničke vježbe 4 4 4 4
             Izborni program ** 2.ožu 2.ožu
               UKUPNO 32 32 31-32 31-32
               Stručna praksa 80 80 42***