Soboslikar i ličilac

Zanimanje: soboslikar-ličilac

 

a) Opće obrazovni dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje  
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854

b) stručno teorijski dio s izbornom nastavom

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  tjedno godišnje tjedno godišnje Tjedno godišnje  
Tehnologija zanimanja 2 70 3 105 4 128 303
Crtanje s osnovama obojenja 1 35 1 35 1 32 102
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Računalstvo 2 70         70
Izborni dio 1 35 3 105 4 128 268
Ukupno 8 280 8/ 280 10 320 880

c) praktični dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  godišnje godišnje godišnje  
Tehnološke vježbe 35 105 96 236

Praktična nastava u školi

325 165 64 790
Praktična nastava u radnom procesu 540 630 640 1810
Ukupno 900 900 800 2600

Učenje temeljeno na radu:

- 1. razred: realizirat će 900 sati učenja temeljenog na radu od čega će kontinuirano 560 sati realizirati u školskim radionicama (16 sati tjedno – 2 dana po 4 sata + 1 da od 8 sati), 35 sati kroz tehnološke vježbe (35 sati) te 305 sati u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

- 2. razred: realizirat će 900 sati učenja temeljenog na radu pri čemu će na praktičnoj nastavi provoditi 2 dana tjedno po 8 sati. Pri tome će realizirati 105 sati kroz tehnološke vježbe (105 sati) te 795 sata u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati kontinuirano tijekom nastavne godine te zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

- 3. razred: realizirat će 800 sati učenja temeljenog na radu pri čemu će na praktičnoj nastavi provoditi 2 dana tjedno po 8 sati. Pri tome će 96 sati realizirati kroz tehnološke vježbe (64 sata) te 736 sata u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati kontinuirano tijekom nastavne godine te zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

Važno je istaći da će se i većina strukovno-teorijskih predmeta, u dijelu broja sati, realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – tehnologija zanimanja, crtanje s osnovama obojenja i tehnološke vježbe.