Soboslikar i ličilac

soboslikar-ličilac

a) Opće obrazovni dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854

 

b) stručno teorijski dio s izbornom nastavom

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Tehnologija zanimanja 2 70 3 105 4 128 303
Crtanje s osnovama obojenja 1 35 1 35 1 32 102
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Računalstvo 2 70 70
Izborni dio 1 35 3 105 4 128 268
Ukupno 8 280 8/ 280 10 320 880

 

c) praktični dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
godišnje godišnje godišnje
Tehnološke vježbe 35 105 96 236

Praktična nastava u školi

325 165 64 790
Praktična nastava u radnom procesu 540 630 640 1.810
Ukupno 900 900 800 2.600