Stolar

stolar

a) Opće obrazovni dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854

 

b) stručno teorijski dio s izbornom nastavom

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Osnove računalstva 1 35 - - - - 35
Tehnologija zanimanja* 1 35 2 70 3 96 201
Poznavanje materijala 2 70 1 35 105
Crtanje s konstrukcijama 2 70 3 105 3 96 271
Matematika u struci 1 35 1 35 1 32 102
Izborna nastava** 1 35 1 35 3 96 166
Ukupno 8 280 8 280 10 320 880

 

c) praktični dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
godišnje godišnje godišnje

C1 –Nastava u školi

     - Tehnologija zanimanja

     - Praktična nastava – najviše sati

35

325

35

235

32

128

102

688

C2 – Praktična nastava u stolarskoj radionici – najmanje sati

540 630 640 1.810
Ukupno 900 900 800 2.600