Stolar

Zanimanje: stolar

 

a) Opće obrazovni dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  Tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje  
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854

b) stručno teorijski dio s izbornom nastavom

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje  
Osnove računalstva 1 35 - - - - 35
Tehnologija zanimanja* 1 35 2 70 3 96 201
Poznavanje materijala 2 70 1 35     105
Crtanje s konstrukcijama 2 70 3 105 3 96 271
Matematika u struci 1 35 1 35 1 32 102
Izborna nastava** 1 35 1 35 3 96 166
Ukupno 8 280 8 280 10 320 880

c) praktični dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  godišnje godišnje godišnje  

C1 –Nastava u školi

       - Tehnologija zanimanja

     - Praktična nastava – najviše sati

35

325

35

235

32

128

102

688

C2 – Praktična nastava u stolarskoj

radionici – najmanje sati

540 630 640 1810
Ukupno 900 900 800 2600

Učenje temeljeno na radu:

- 1. razred: realizirat će 900 sati učenja temeljenog na radu od čega će kontinuirano 560 sati realizirati u školskim radionicama (16 sati tjedno – 4 dana po 4 sata ili 2 dana od 8 sati – ovisno o pandemiji), 35 sati kroz vježbe strukovnih predmeta tehnologija zanimanja (35 sati) te 305 sati u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

- 2. razred: realizirat će 900 sati učenja temeljenog na radu pri čemu će na praktičnoj nastavi provoditi 2 dana tjedno po 8 sati. Pri tome će 210 sati realizirati u školskim radionicama (8 sati tjedno – 1 dan po 8 sati), 35 sati kroz vježbe strukovnih predmeta te 655 sati u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati kontinuirano tijekom nastavne godine te zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

- 3. razred: realizirat će 800 sati učenja temeljenog na radu pri čemu će na praktičnoj nastavi provoditi 2 dana tjedno po 8 sati. Pri tome će realizirati 32 sata kroz vježbe strukovnog predmeta tehnologija zanimanja (32 sati) te 768 sata u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati kontinuirano tijekom nastavne godine te zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

Važno je istaći da će se i većina strukovno-teorijskih predmeta, u dijelu broja sati, realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – tehnologija zanimanja, crtanje s konstrukcijama i izborni predmet – CNC obrada.