Drvodjelski tehničar - dizajner

Nastavni plan drvodjeljski tehničar – dizajner

Općeobrazovni dio
Modul Nastavni   predmet 1.razred 2. razred 3. razred 4. razred
T V T V        
Općeobrazovni modul Hrvatski jezik 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik 2 - 2 - 2 - 2 -
Povijest 2 - 2 - - - - -
Vjeronauk/etika 1 - 1 - 1 - 1 -
Geografija 2 - 1 - - - - -
Politika i gospodarstv - - - - 2 - - -
TZK 2 - 2 - 2 - 2 -
Matematika 3 - 3 - 3 - 3 -
Fizika 2 - - - - - - -
Kemija 2 - - - - - - -
Biologija 2 - - - - - - -
Računalstvo 2 - - - - -    
Ukupno opće obrazovni dio 23 - 14 - 13 - 11 -
Strukovni dio

Materijali i

tehnologije

Materijali 2 - 2 - - - - -
Tehnologija proizvodnje 1 - 1 - 1 - - -

Konstruiranje

namještaja

Tehničko crtanje 2 - - - - - - -
Nacrtna geometrija - - 2 - - - - -
Konstrukcije - - 3 - 4 - 3 -
Konstruiranje računalom - - 2 - 2 - - -

Oblikovanje i

projektiranje

namještaja i

prostora

Oblikovanje i projektiranje proizvod - - - - 2 - 2 -
Opremanje i projektiranje prostora - - - - - -    3 -
Dizajnersko crtanje 1 - 2 - 2 -    - -
Planiranje, priprema i upravljanje proizvodnjom Planiranje, priprema i upravljanje proizvodnjom - - - - - - 2 -
Upravljanje radom CNC strojeva CNC tehnologije u izradi namještaja - - - - 1 1 1 -
Nabava i prodaja drvnih proizvod Ekonomika i marketing - - - - - - 2 -
Komercijalno poslovanje - - - - - - 2 -
Praktična nastav Praktična nastava - 2 - 4 - 3 - 3
Ukupno strukovni dio 6 2 12 4 12 1+3 15 3
Izborni dio
Izborni modul Hidrotermička obrada drva 1 - - - - - - -
Pilanska obrada drva 1 - - - - - - -
Specijalni radovi na proizvodima od drva - - - - - - 2 -
Prezentacijske vještin - - 2 - - - - -
Namještaj i zdravlje - - - - 2 - - -
Ekologija i održivi razvoj - - 2 - - - - -
Drvo u graditeljstvu - - - - 1 - - -
Specijalne tehnologije u obradi drva - - - - - - 1 -
Stilovi namještaja - - - - 2 - - -
Konstrukcije stubišta, obloga i pregrada - - - - - - 1 -
Estetsko oblikovanje prodavaonice - - - - 1 - - -
Poduzetništvo - - - - - - 2 -
Ukupno izborni modul 1 - 2 - 3 - 3 -
UKUPNO STRUKOVNI DIO 7 2 14 4 15 1+3 18 3
U K U P N O 30 2 28 4 28 1+3 29 3

Praktična nastava u svijetu rada: u 1. razredu učenici imaju samo 2 sata praktične nastave tjedno (70 sati ukupno) koje će realizirati u školskoj radionici.

Učenje temeljeno na radu:

No, važno je istaći da će se i u ovom programu dio strukovno-teorijskih predmeta realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – CNC tehnologije u izradi namještaja i specijalni radovi na proizvodima od drva.