Drvodjelski tehničar - dizajner

 

Tjedni broj sati
Nastavni predmet 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2
Geografija 2 1
Politika i gospodarstvo 2
Tjelesna i zdravstvena kultura2 2 2 2
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
Matematika 3 3 3 3
Fizika 2
Kemija 2
Biologija 2
Materijali 2 2
Tehnologija proizvodnje 1 1 1
Tehničko crtanje 2
Nacrtna geometrija 2
Konstrukcije 3 4 3
Računalstvo 2
Konstruiranje računalom 2 2
Oblikovanje i projektiranje proizvoda 2 2
Opremanje i projektiranje prostora 3
Dizajnersko crtanje 1 2 2
Planiranje, priprema i upravljanje proizvodnjom 2
CNC tehnologije u izradi namještaja 2 1
Ekonomika i marketing 2
Komercijalno poslovanje 2
Izborni predmeti 1 2 3 3
Praktična nastava 2 4 3 3
UKUPNO 32 32 32 32

 

*     (teorija + vježbe)

**   u funkciji struke

*** sati za izradu završnog rada