TK monter

ZANIMANJE: TK monter

B1) IZBORNI DIO

Red.

broj

Nastavni predmeti

               S a t i     t j e d n o

l. god.               2. god.         3. god.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tehnika telekomunikacija

Terminali u telekomunikacijama

Telekomunikacijski vodovi

Elektronički sklopovi+

Telekomunikacijske instalacije

Izborni program Škole

(telekomunikacije)

   2

   -

   -

   -

   -

   -

   -

     -

     2

     3

     2

     -

     -

     2

    

     -

     -

     -

     -

     2

     2

     4

  

  UKUPNO B1    2    16     22-23
  SVEUKUPNO A+B1    32    31    34
  STRUČNA PRAKSA    - 80-120++    40+++

Učenje temeljeno na radu:

- 1. razred: realizirat će 245 sati praktične nastave i to u cijelosti u školskoj radionici i to kontinuirano jedan dan tjedno.

Učenje temeljeno na radu bit će relizirano tijekom strukovno-teorijske nastave i vježbi iz predmeta osnove elektrotehnike (70 sati) te elektrotehničkih materijala i komponenti (35 sati).

- 2. razred: realizirat će 245 sati praktične nastave i to u cijelosti u svijetu rada u poduzeću Konektor.

Učenje temeljeno na radu bit će relizirano tijekom strukovno-teorijske nastave i vježbi iz predmeta terminali u telekomunikacijama (35 sati), TK vodovi (35), elektronički sklopovi (70) te telekomunikacija (35 sati).