Instalater kućnih instalacija

INSTALATER KUĆNIH INSTALACIJA

a.) Zajednički općeobrazovni dio

Naziv predmeta Broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno Godišnje tjedno godišnje Tjedno Godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96
Strani jezik 2 70 2 70 2 64
Povijest 2 70 - - - -
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32
TZK 1 35 1 35 1 32
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - -

b.) Posebni stručni dio

Matematika u struci 1 35 - - - -
Tehnologija obrade i spajanja 2 70 - - - -
Tehničko crtanje 1 35 - - - -
Osnove elektrotehnike 1 35 - - - -
Tehnologija kućnih instalacija - - 6 210 8 256
Računarstvo 1 35 - - - -

Izborni dio

1 35 1 35 1 32

Praktična nastava:

-školska radionica

-obrtnička radionica

750

630

120

840

120

720

640

80

560