Elektroinstalater

ELEKTROINSTALATER

a) Općeobrazovni dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno Godišnje tjedno godišnje tjedno Godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854

 

b) Stručno-teorijski dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno Godišnje tjedno godišnje tjedno Godišnje
Osnove računalstva* 1 35 - - - - 35
Tehničko crtanje i dokumentiranje* 1 35 - - - - 35
Matematika u struci 2 70 - - - - 70
Elektrotehnika* 3 105 2 70 175
Električni strojevi i uređaji* - - 2 70 - - 70
Električne instalacije* 2 70 3 96 166
Električne mreže i postrojenja - - - - 2 64 64
Elektronika i upravljanje* - - - - 2 64 96
Izborni dio* 1 35 2 70 3 96 64
Ukupno 8 280 8 280 10 320 880

 

c) Praktični dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
godišnje Godišnje Godišnje

C1 – Nastava u školi

- Osnove računalstva

- Tehničko crtanje i dokumentiranje

- Elektrotehnika

- Električni strojevi i uređaji

- Električne instalacije

- Elektronika i upravljanje

- Izborni dio

- Praktična nastava (najviše sati)

35

18

35

-

-

-

-

272

-

-

35

35

18

-

-

182

-

-

-

-

16

32

32

80

35

18

70

35

34

32

32

434

C2 – Nastava u radnom procesu

- Praktična nastava (najmanje sati)

540 630 640 1.810
Ukupno 900 900 800 2.600