Elektromehaničar

Zanimanje: Elektromehaničar

a) Općeobrazovni dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  Tjedn godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje  
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854

b) Stručno-teorijski dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje  
Osnove računalstva* 1 35 - - - - 35
Tehničko crtanje i dokumentiranje* 1 35 - - - - 35
Matematika u struci 2 70 - - - - 70
Elektrotehnika* 3 105 2 70     175
Električne instalacije* - - 2 70 - - 70
Električni strojevi * - - 2 70 2 64 134
Elektronika i upravljanje - - - - 2 64 64
Električni uređaji * - - - - 3 96 96
Izborni dio 1 35 2 70 3* 96 201
Ukupno 8 280 8 280 10 320 880

c) Praktični dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  godišnje godišnje Godišnje  

C1 – Nastava u školi

- Osnove računalstva

- Tehničko crtanje i dokumentiranje

- Elektrotehnika

- Električne instalacije

- Električni strojevi

- Elektronika i upravljanje

- Električni uređaji

- Izborni dio

- Praktična nastava (najviše sati)

35

18

35

-

-

-

-

-

272

-

-

35

18

35

-

-

-

165

-

-

-

-

16

32

16

32

52

35

18

70

18

51

32

16

32

489

C2 – Nastava u radnom procesu

- Praktična nastava (najmanje sati)

540 630 640 1810
Ukupno 900 900 800 2600

Učenje temeljeno na radu:

- 1. razred: realizirat će 900 sati učenja temeljenog na radu od čega će kontinuirano 350 sati realizirati u školskim radionicama (16 sati tjedno – 2 dana po 4 sata + 1 dan 8 sati) i to do 21.02., a od 2.03. praktičnu nastavu izvode u obrtničkim radionicama gdje trebaju realizirati 562 sata. Dio tog broja sati (352 sata) bit će realiziran tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima. Od 900 sati, dio sati realizira se kroz vježbe strukovnih predmeta elektrotehnika (35 sati).

Važno je istaći da će se i većina strukovno-teorijskih predmeta, u dijelu broja sati, realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – elektrotehnika u 1. razredu.