Autolimar

autolimar

a) Opće obrazovni dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854

 

b) stručno teorijski dio s izbornom nastavom

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Osnove računalstva 1,5 52 - - - - 52
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Tehničko crtanje 1,5 52 - - - - 52
Osnove tehničke mehanike - - 2 70 - - 70
Osnove tehničkih materijala 1 35 - - - - 35
Elementi strojeva - - 2 70 - - 70
Osnove automatizacije - - - - 1 32 32
Osnovi elektrotehnike i elektronike - - - - 1 32 32
Tehnike motornih vozila - - - - 1 32 32
Tehnologija autolimarije - - - - 2 64 64

Izborni dio

Računalstvo

Strukovni predmeti

Matematika u struci

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno 7 244 7 245 8 256 745

 

c) praktični dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
1. razred 2. razred 3. razred
godišnje Godišnje godišnje
Praktična nastava u školi s vježbama:

340

270

160

770

Tehnologija obrade i montaže

Praktična nastava: u školskoj radionici najviše sati

Tehnologija održavanja vozila

Tehnika motornih vozila

Tehnologija autolimarije

70

-

70

35

-

32

Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati 560 630 640 1.830
Ukupno 900 900 800 2.600