Djelatnici škole

Redni broj Predmet Ime i prezime nastavnika
1. Hrvatski jezik Ivana Pandžić
2. Šejla Babin
3. Lenka Kamber
4. Barbara Kostović
5. Tomislav Zorić
6. Ivana Stanišić
7. Engleski i talijanski jezik Sanda Novak
8. Lucija Grbin
9. Engleski jezik Elvira Pavić
10. Ana Dukić Marušić
11. Njemački jezik Ivona Kovačević
12. Matematika Dina Pržić
13. Renata Bešić
14. Ružica Znaor
15. Ana Kanjer
16. TZK Hrvoje Brkić
17. Ante Džaja
18. Igor Škorput
19. Povijest Sanja Strenja
20. Politika i gospodarstvo Sanja Miočić
21. Kristina Krstić
22. Tomislav Bašić
23. Marijana Milos
24. Geografija Katarina Mandić
25. Biologija i kemija Irene Barić
26. Vjeronauk Ivan Kapović
27. Željko Batur
28. Fizika Tomislav Maričić
29. Strojarstvo Ante Mavra
30. Denis Pleslić
31. Ante Radonić
32. Marinko Grbić
33. Ante Frleta
34. Marinko Stanić
35. Mladen Vukić
36. Maksimilijan Višković
37. Miljenko Dunatov
38. Marin Barjašić
39. Elektrotehnika Snježana Mandarić
40. Milan Radišić
41. Džemail Spahić
42. Marijan Špralja
43. Branimir Vukić
44. Ante Ivanac
45. Šime Smolić
46. Dejan Hartman
47. Mateja Filipović
48. Anamarija Friganović
49. Marina Barunović
50. Ekonomija Danica Zdrilić
51. Obrada drva Ivan Jović
52. Mladen Pilipović
53.

Promet

Šime Jukić
54. Ivan Potesak
55. Stanko Bartulović
56. Ostale usluge Mirela Stojanović
57. Luca Bašić
58. Ivana Koren
59.

 Praktična nastava

Dubravko Jakšić
60. Damir Baričević
61. Nedjeljko Radaš
62. Svetko Miočić
63. Tomislav Božičević
64. Šime Vranić
65. Ante Mišković
66. Josip Kardum
Ravnatelj, stručno pedagoška služba, tajnik, knjižnica
67. Ravnatelj Tihomir Tomčić
68. Pedagog Snježana Grginović
69. Psiholog Marija Gradečak
70. 71. Knjižničar Marijana Boban
Ivona Matijević
72. Tajnik (RCK) Veljko Šteko
73. Tajnica Dubravka Meštrović
74. Psiholog - zamjena Iva Vranić Ivanac
Administrativno tehničko osoblje
75. Računovodstvo Rajka Herenda
76. Marina Baričević
77. Administrator Saša Brković
78. Domar Boris Rebrina
79. Spremačica-nabava Ivana Matković
80. Spremačice Miroslava Vujinović
81. Spremačice Jelena Mičić
82. Spremačice Višnja Zalović
83. Spremačice Rada Galzina
84. Spremačice Nataša Brkić
85. Spremačice Jagoda Čulina
Asistenti u nastavi
86. Asistent u nastavi

Lana Šimović

87. Asistent u nastavi Marija Kovačević