Djelatnici škole

Redni broj Ravnatelj, stručno pedagoška služba, tajnik, knjižnica
1 Ravnatelj Tihomir Tomčić
2 Pedagog Snježana Grginović
3 Psiholog Marija Gradečak
4 Knjižničar Jadrana Dizdar
5 Tajnik Veljko Šteko
Redni broj Nastavni predmet Ime i prezime
N a s t a v n i c i
6 Hrvatski jezik Ivana Pandžić
7 Šejla Babin (Edita Medić)
8 Lenka Kamber
9 Barbara Kostović Punoš
10 Tomislav Zorić
11 Ana Mrkela
12 Edita Medić
13 Engleski i talijan. jezik Sanda Novak
14 Engleski jezik Elvira Pavić
15 Ljiljana Žaja
16 Lucija Grbin
17 Njemački jezik Ivona Kovačević
18 Valentina Bobić-Picić
19 Matematika Ana Kanjer
20 Renata Bešić
21 Ružica Znaor
22 TZK Hrvoje Brkić
23 Ante Džaja
24 Mateo Novaković
25 Povijest Sanja Strenja
26 Maja Zekulić
27 Politika i gospodarstvo Sanja Miočić
28 Kristina Krstić
29 Geografija Katarina Mandić
30 Luca Jović
31 Kemija Jadranka Ivin
32 Biologija Irene Barić
33 Vjeronauk Ivana Strika
34 Etika Bruna Bišćan
35 Vjeronauk Željko Batur
36 Fizika Tomislav Maričić
37 Strojarstvo Tonko Švorinić
38 Jasminka Lipovac
39 Ante Radonić
40 Marinko Grbić
41 Ante Frleta
42 Marinko Stanić
43 Voljen Sinovčić
44 Maksimilijan Višković
45 Ante Mavra
46 Denis Pleslić
47 Mladen Vukić
48 Elektrotehnika Snježana Mandarić
49 Milan Radišić
50 Džemail Spahić
51 Marijan Špralja
52 Branimir Vukić
53 Ante Ivanac
54 Šime Smolić
55 Pave Štimac
56 Dejan Hartman
57 Anamarija Friganović
58 Matea Filipović
59 Obrada drva Ivan Jović
60 Mladen Pilipović
61 Ivana Koren
62 Promet Šime Jukić
63 Ivan Potesak
64 Stanko Bartulović
65 Graditeljstvo i ostale usluge Antonija Sjauš
66 Goran Simatović
67 Praktična nastava Dubravko Jakšić
68 Damir Baričević
69 Nedjeljko Radaš
70 Zoran Fatović
71 Svetko Miočić
72 Tome Božičević
73 Šime Vranić
74 Ante Mišković
75 Josip Kardum
Administrativno tehničko osoblje
76 Računovodstvo Rajka Herenda
77 Branislava Periš
78 Administrator Saša Brković
79 Domar Boris Rebrina
80 Spremačica-nabava Ivana Matković
81 Spremačice Miroslava Vujinović
82 Ankica Zubak
83 Višnja Zalović
84 Rada Galzina
85 Nataša Brkić
86 Jelica Mičić