Djelatnici škole

Redni broj Predmet Ime i prezime nastavnika
1. Hrvatski jezik Ivana Pandžić
2. Šejla Babin
3. Lenka Kamber
4. Barbara Kostović
5. Tomislav Zorić
6. Ivana Stanišić
7. Engleski i talijanski jezik Sanda Novak
8. Lucija Grbin
9. Engleski jezik Elvira Pavić
10. Ana Dukić Marušić
11.   Stana Marjančić (zamjena)
12. Njemački jezik Ivona Kovačević
13. Matematika Renata Bešić
14.   Petar Dešpoja
15. TZK Hrvoje Brkić
16. Ante Džaja
17. Igor Škorput
18. Povijest Sanja Strenja
19.

Politika i gospodarstvo

Etika

Sanja Miočić
20. Kristina Krstić
21. Tomislav Bašić
22. Marijana Milos
23. Anita Čović
24. Nina Burčul
25. Geografija Katarina Mandić
26. Biologija i kemija Irene Barić
27. Vjeronauk Ivan Kapović
28. Željko Batur
29. Fizika Tomislav Maričić
30. Strojarstvo Ante Mavra
31. Denis Pleslić
32. Ante Radonić
33. Marinko Grbić
34. Ante Frleta
35. Marinko Stanić
36. Maksimilijan Višković
37. Miljenko Dunatov
38. Marin Barjašić
39. Elektrotehnika Snježana Mandarić
40. Milan Radišić
41. Džemail Spahić
42. Marijan Špralja
43. Branimir Vukić
44. Ante Ivanac
45. Šime Smolić
46. Dejan Hartman
47. Mateja Filipović
48. Anamarija Friganović
49. Marina Barunović
50. Ekonomija Ivan Miljak
51. Obrada drva Ivan Jović
52. Mladen Pilipović
53.   Ivan Ražov
54. Promet Šime Jukić
55. Ivan Potesak
56. Stanko Bartulović
57. Ostale usluge Mirela Stojanović
58. Luca Bašić
59. Ivana Koren
60.   Ivan Liverić (zamjena)
61. Praktična nastava Dubravko Jakšić
62. Damir Baričević
63. Nedjeljko Radaš
64. Svetko Miočić
65. Tomislav Božičević
66. Šime Vranić
67. Ante Mišković
68. Josip Kardum
Ravnatelj, stručno pedagoška služba, tajnik, knjižnica
69. Ravnatelj Tihomir Tomčić
70. Pedagog Snježana Grginović
71. Psiholog Marija Gradečak

72.

73.

Knjižničar Marijana Boban
Ivona Matijević
74. Tajnik (RCK) Veljko Šteko
75. Tajnica Dubravka Meštrović
76. Psiholog - zamjena Iva Vranić Ivanac
Administrativno tehničko osoblje
77. Računovodstvo Rajka Herenda
78. Marina Baričević
79. Administrator Saša Brković
80. Domar Boris Rebrina
81. Spremačica-nabava Ivana Matković
82. Spremačice Miroslava Vujinović
83. Spremačice Jelena Mičić
84. Spremačice Višnja Zalović
85. Spremačice Rada Galzina
86. Spremačice Nataša Brkić
87. Spremačice Jagoda Čulina
Pripravnica
88. Pripravnica/pedagoginja Ivana Softić
Asistenti u nastavi
89. Asistent u nastavi Marija Kovačević
90. Asistent u nastavi Lana Šimović
91. Asistent u nastavi Petrimir Perkušić