JAVNA NABAVA

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala na godišnjoj razini. - 3. veljače, 2020

                     Poziv na dostavu ponude za uredski materijal

                     Troškovnik - uredski materijal

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu materijala i sredstava za čišćenje na godišnjoj razini. - 3. veljače, 2020

                    Poziv na dostavu ponude materijala za čišćenje

                    Troškovnik -  materijal za čišćenje

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu materijala za strojarske radionice  na godišnjoj razini.  - 3. veljače. 2020

                   Poziv na dostavu ponuda nastavnog materijala za strojarske radionice

                   Troškovnik - strojarske radionice

 

Poziv na dostavu ponude  - Fotonaponska centrala - 02. listopada 2019. godine

                   Poziv na dostavu ponude - fotonaponska centrala

                   Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda za nabavu računalne opreme  -  od 22.5 do 30.05. 2019.

                - Troškovnik

                -  Poziv na dostavu ponude

Plan javene nabave za 2020 godinu -   - Plan javne nabave za 2020. godine

Plan javne nabave za 2019. godinu - 1. i 2. izmjene   - PLan nabave - 1. i 2. izmjena

Plan javne nabave za 2018. godinu - Plan nabave za 2018. godinu - izmjene

Treća izmjena plana javne nabave za 2017.godinu - Treća izmjena plana nabave za 2017. godinu

Druga izmjena plana javne nabave za 2017. godinu 2. izmjena plana javne nabave  za 2017. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabaviPravilnik o jednostavnoj nabavi

Ovdje možete preuzeti dokumente javne nabave:

Poziv na dostavu ponuda ; Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik interaktivna ploča

Poziv na dostavu ponude, Troškovnik nabave električne energije, Popis OMM

Poziv na dostavu ponuda računalne opreme

Troškovnik nabave računalne opreme

Prva izmjena plana nabave za 2017. godinu

 1. Plan nabave za 2017.
 2. Odluka o pokretanju EA
 3. Poziv na dostavu ponuda EA
 4. Obrazac-Pregled ugovora javna nabava.doc
 5. Plan Nabave 2014.xlsm
 6. Procedura Ugovorne Obveze.xls
 7. Financijski plan 2015. - 2017. - tabele.xls
 8. Odluka Školski Odbor 2014-15.pdf
 9. Plan nabave 2015.xlsm
 10. Nabava el. energije.pdf
 11. Nabava lož ulje.pdf
 12. Nabava usluge tjel. i teh. zaštite.pdf
 13. Nabava zakupac kantine.pdf
 14. Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
 15. Plan nabave 2. izmjene
 16. Plan nabave 1. izmjene
 17. Odluka_o_pokretanju_nabave_izvođača_edukacije.doc
 18. Ponudbeni_list.doc
 19. Tehnička_specifikacija.doc
 20. Troškovnik.xlsx
 21. Poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 22. Poziva javno otvaranje ponuda - ekskurzija
 23. Odluka o pokretanju EA
 24. Poziv na dostavu EA
 25. Plan nabave 2016.
 26. Plan nabave 2016._1.izmjena
 27. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
 28. Odluka o pocetku - materijal za ciscenje
 29. Poziv na dostavu ponude materijal za ciscenje
 30. Troskovnik - materijal za ciscenje
 31. Poziv na dostavu ponude - opskrba električnom eenrgijom
 32. Popis-OMM
 33. Troškovnik - OMM
 34. Poziv na dostavu ponude - uredski materijal
 35. Troškovnik - uredski materijal
 36. Plan nabave 2016.-izmjene i dopune
 37. Plan nabave - izmjene i dopun
 38. Plan nabave 2016. - izmjene i dopune 2