Prva izmjena plana nabave za 2017. godinu

Treća izmjena plana javne nabave za 2017.godinu - Treća izmjena plana nabave za 2017. godinu

Druga izmjena plana javne nabave za 2017. godinu 2. izmjena plana javne nabave  za 2017. godinu

Ovdje možete preuzeti dokumente javne nabave:

Poziv na dostavu ponuda ; Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik interaktivna ploča

Poziv na dostavu ponude, Troškovnik nabave električne energije, Popis OMM

Poziv na dostavu ponuda računalne opreme

Troškovnik nabave računalne opreme

Prva izmjena plana nabave za 2017. godinu

 1. Plan nabave za 2017.
 2. Odluka o pokretanju EA
 3. Poziv na dostavu ponuda EA
 4. Obrazac-Pregled ugovora javna nabava.doc
 5. Plan Nabave 2014.xlsm
 6. Procedura Ugovorne Obveze.xls
 7. Financijski plan 2015. - 2017. - tabele.xls
 8. Odluka Školski Odbor 2014-15.pdf
 9. Plan nabave 2015.xlsm
 10. Nabava el. energije.pdf
 11. Nabava lož ulje.pdf
 12. Nabava usluge tjel. i teh. zaštite.pdf
 13. Nabava zakupac kantine.pdf
 14. Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
 15. Plan nabave 2. izmjene
 16. Plan nabave 1. izmjene
 17. Odluka_o_pokretanju_nabave_izvođača_edukacije.doc
 18. Ponudbeni_list.doc
 19. Tehnička_specifikacija.doc
 20. Troškovnik.xlsx
 21. Poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 22. Poziva javno otvaranje ponuda - ekskurzija
 23. Odluka o pokretanju EA
 24. Poziv na dostavu EA
 25. Plan nabave 2016.
 26. Plan nabave 2016._1.izmjena
 27. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
 28. Odluka o pocetku - materijal za ciscenje
 29. Poziv na dostavu ponude materijal za ciscenje
 30. Troskovnik - materijal za ciscenje
 31. Poziv na dostavu ponude - opskrba električnom eenrgijom
 32. Popis-OMM
 33. Troškovnik - OMM
 34. Poziv na dostavu ponude - uredski materijal
 35. Troškovnik - uredski materijal
 36. Plan nabave 2016.-izmjene i dopune
 37. Plan nabave - izmjene i dopun
 38. Plan nabave 2016. - izmjene i dopune 2