Dokumenti

 

PLANIRANJE RADA ŠKOLE

 1. Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
 2. Godišnji plan i program obrazovanja odraslih 2020./2021. 

ZAKONI

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst) NN 126/2012, (2705), zakon, 16.11.2012.

2. Zakon o strukovnom obrazovanju NN 30/2009, (652), zakon, 9.3.2009.

3. Zakon o zaštiti osobnih podataka (Pročišćeni tekst) NN 106/2012, (2300), zakon, 26.9.2012.

4. Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu NN 16/2018, 21.12.2018.

5. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj NN 110/2019, (2212), zakon, 15.11.2019.

PRAVILNICI

1. Pravilnik o načinu i izvođenju nastave u strukovnim školama NN 140/2009, ( 3430), pravilnik, 25.11.2009.

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera NN 94/2015, (1818), pravilnik, 2.9.2015.

4. Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada NN 118/2009, (2914), pravilnik, 30.9.2009.

5. Pravilnik o polaganju državne mature NN 1/2013, (35), pravilnik, 2.1.2013.

6. Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima NN 53/2019, (1019), pravilnik, 24.5.2019.

7. Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima NN 68/2019, (1372), pravilnik, 17.7.2019.

ODLUKE

1. Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. 

2. Odmor učenika osnovnih i srednjih škola Zadarska Županija za školsku godinu 2019./2020.

 

              

 

PRISTUP  INFRORMACIJAMA

 1. Odluka o načinu odvijanja nastave - drugo polugodište 2021.
 2. Izjava o sukobu interesa
 3. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
 4. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 5. Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 6. Politika sigurnosti osobnih podataka - Strukovna škola Vice Vlatkovića
 7. Procedura u slučaju povrede podataka -Strukovna škola Vice Vlatkovića
 8. Zahtjev ispitanika u vezi osobnih podataka-ustanova - Strukovna škola Vice Vlatkovića
 9. Politika privatnosti - Strukovna škola Vice Vlatkovića
 10. Procedura obrade zahtjeva ispitanika - Strukovna škola Vice Vlatkovića
 11. Odluka o odmoru učenika za šk. god. 2018./2019.
 12. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
 13. Godišnje izvješće za 2018.

 

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA -2020 - 2021

1. Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu

2. Odluka

3. Prijedlog financijskog plana  Strukove škole Vice vlatkovića za 2021. godinu i projekcije plana za  2022. i 2023. godinu

 

 

 1. Financijsko izvješće - 12. mjesec
 2. Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu
 3. Prijedlog financijskog plana SŠ V.Vlatkovića za 2020.s projekcijama za 2021-2022.god
 4. Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2020.
 5. Prijedlog financijskog plana za 2019. - rebalans
 6. Obrazloženje financijskog plana za 2019.
 7. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2018
 8. Objedinjena Excel datoteka proračunskih obrazaca za 2018. godinu
 9. Prijedlog Financijskog plana za 2019-2021.  - plan prihoda i primitka
 10. Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2018-I Izmjene
 11. Prijedlog fin.plana-Novčani tijek EU projekta-E Pismenost-2018-2019 
 12. Novčani tijek EU Projekata-2018-2019-Erasmus+
 13. Novčani tijek EU Projekata 2018-2019.-Školska shema
 14. Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. god. III razinaUsvojeno na sjednici školskog odbora 28.8.2018.
 15. Financijsko izvješće za školski odbor za 2017.godinu
 16. Financijsko izvješće za 2017.godinu - obrasci
 17. Rezultat financijskog poslovanja za 2017. godinu

 

OSTALI DOKUMENTI:

STATUT škole

Pravilnik o zapošljavanju

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja i imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o zaštiti na radu

Tablica za evidenciju prekovremenih sati

Plan nabave za 2019. godinu

Odluka o odabiru ponude za ekskurziju

 Plan usavršavanja za 2017/2018

odišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu

Godišnji plan za školsku godinu 2017./2018.

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018

Financijski plan - izmjene i dopune 201

 1. Godišnji plan i program obrazovanja odraslih 2016./2017.
 2. Godišnji plan i program 2016-2017
 3. Program zaštite učenika
 4. Kodeks ponašanja
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama
 6. Postupak i obrasci na pravo pristupa informacijama
 7. Obrazac - zahtjev za pristup informacijama
 8. zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
 9. Zahtjev za ponovu uporabu informacija
 10. Zalba protiv rjesenja pristupa informacijama
 11. Godisnje_izvjesce_informiranje
 12. Odluka o proceduri praćenja i naplate prihoda i primita
 13. Upitnik - fiskalna odgovornost
 14. Izjava fiskalna odgovornost