Dokumenti

PLANIRANJE RADA ŠKOLE

 1. Školski kurikulum za 2018./2019.
 2. Godišnji plan i program škole 2018./2019. 
 3. Godišnji plan i program škole u obrazovanju odraslih 2018./2019..

 

PRISTUP  INFRORMACIJAMA

 1. Odluka - povjerenik za informiranje
 2. Povjerenik za informiranje
 3. Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
 4. Obrazac za preuzimanje - Zahtjev za pristup informacijama

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 1. Prijedlog Financijskog plana za 2019-2021.  - plan prihoda i primitka
 2. Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2018-I Izmjene
 3. Prijedlog fin.plana-Novčani tijek EU projekta-E Pismenost-2018-2019 
 4. Novčani tijek EU Projekata-2018-2019-Erasmus+
 5. Novčani tijek EU Projekata 2018-2019.-Školska shema
 6. Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. god. III razinaUsvojeno na sjednici školskog odbora 28.8.2018.
 7. Financijsko izvješće za školski odbor za 2017.godinu
 8. Financijsko izvješće za 2017.godinu - obrasci
 9. Rezultat financijskog poslovanja za 2017. godinu

 

OSTALI DOKUMENTI:

Odluka o odabiru ponude za ekskurziju

 Plan usavršavanja za 2017/2018

odišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu

Godišnji plan za školsku godinu 2017./2018.

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018

Financijski plan - izmjene i dopune 201

 1. Godišnji plan i program obrazovanja odraslih 2016./2017.
 2. Godišnji plan i program 2016-2017
 3. Program zaštite učenika
 4. Kodeks ponašanja
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama
 6. Postupak i obrasci na pravo pristupa informacijama
 7. Obrazac - zahtjev za pristup informacijama
 8. zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
 9. Zahtjev za ponovu uporabu informacija
 10. Zalba protiv rjesenja pristupa informacijama
 11. Godisnje_izvjesce_informiranje
 12. Odluka o proceduri praćenja i naplate prihoda i primita
 13. Upitnik - fiskalna odgovornost
 14. Izjava fiskalna odgovornost