Brodomehaničar

BRODOMEHANIČAR

Redni

broj

Nastavni predmeti

             S a t i     t j e d n o

l. god.               2. god.             3. god.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Etika ili vjeronauk

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Računarstvo

Tehnički materijali

Elementi strojeva

Elektrotehnika

Obrada materijala

Prak.nast. iz obrade materijala

Tehničko crtanje

Tehnička mehanika

Osnove brodogradnje

Hidraulika i pneumatika

Regulacije i upravljanje

Brodski strojevi i uređaji

Tehnologija montaže i održavanja

Prak. nast. montaže i održavanje

Stručna praksa

   3

   2

   2

   1

   -

   2

   2

   2

   3

   -

   -

   2

   6

   3

   3

   2

   -

   -

   -

   -

   -

182

   3

   2

   -

   1

   2

   2

   2

   -

   -

   2

   2

   -

   -

   -

   -

   -

   2

   2

   -

   2

 12

182

   3

   2

   -

   1

   -

   2

   2

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   3

   2

 21

182 (35)