Dopunska nastava

Nastavni predmet Razred Nastavnik Dan - vrijeme
Engleski jezik 1.E Stana Marjančić Srijeda predsat
Propisi u cestovnom prometu 2.P Ivan Potesak Četvrtak, 5. i 6. sat (11:15h)
Matematika 2.B Petar Dešpoja Srijeda, 7. sat (12:45h)