Dodatna nastava

 

NASTAVNIK PREDMET RAZRED UČIONICA VRIJEME
Ivana Pandžić Hrvatski jezik 3A, 3B Hrvatski jezik 3 Uto, 13:45-14:30
Edita Medić Hrvatski jezik 2A, 2B Hrvatski jezik 3 Pon,16:00-17:00
Edita Medić Hrvatski jezik 4A, 4B, 4C Hrvatski jezik 3 Pon,17:00
Sanda Novak Engleski jezik 3A, 3B Politika i gospod. 13:50-14:15
Elvira Pavić Engleski jezik 4A,4B,4C Strani jezik 2 17:00-19:30
Sanja Miočić Politika i gosp. 4A,4B,4C Politika i gospod. Uto, 16:00
Sanja Ivanac Fizika 4A Fizika 6. i 7.sat
Renata Bešić Matematika 4A Mat 2 Pon 18:00
Renata Bešić Matematika 4B, 4C Mat 2 Sri 17:00, svaki2.tj