Adresa:

Nikole Tesle 9c, Zadar
Zadar23000

Telefon:

+23 239 460
+23 239 472

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Download information as: vCard

Dodatne informacije:

DjelatnikBiografija 

Ravnatelj

Tihomir Tomčić, dipl.ing.

mob. 099 220 76 46
Rođen u Pakracu 29. srpnja 1962. godine gdje
je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
Fakultet strojarstva i brodogradnje završio je u
Zagrebu 1986. godine te je slijedećih 6 godina radio
u poduzećima Rade Končar i Prvomajska Zagreb
do otvaranja stečajnog postupka u istoj.
Od 1992.radi u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića, prve
3 godine kao nastavnik stručnih predmeta, a od 1995.
obnaša dužnost ravnatelja Škole.

tihomir.tomcic5@gmail.com
 
 Za postignute rezultate u obrazovanju odlikovan je:
- 1999. Redom Danice Hrvatske s likom Antuna Radića
  za zasluge u prosvjeti;
- 2003. godine dobio je Ministrovo priznanje za
  postignute rezultate; 

Sudjelovao je u izradi Strategije obrazovanja, znanosti
i tehnologije u svojstvu člana tematske radne skupine
za strukovno obrazovanje.
Imenovan je za člana Posebnog stručnog povjerenstva za
provedbu Strategije obrazovanja, član je Povjerenstva za
izradu Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja u RH.
Član je Radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma
za strukovno obrazovanje.

Pedagog

Snježana Grginović-Rogoznica

tel. 023 239 462

Rođena 15. ožujka 1957 u Rijeci.
Završila Tehničku školu u Zadru, nakon čega
na Filozofskom u Zadru upisuje pedagogiju i filozofiju.
Od završetka studija radi kao pedagoginja u školi. 

snjezana.grginovic@gmail.com
 

Psiholog

Marija Gradečak, mag.psych.

tel. 

Rođena 31. Siječnja 1985. u Bjelovaru.
Završila Medicinsku školu u Bjelovaru te stekla
iskustvo kao medicinska sestra. Nakon toga upisuje
studij psihologije na Sveučilištu u Zadru.
Sada radi kao psiholog. 

ured.ss-strukovna-vvlatkovica-zd@skole.hr
 

Kristina Krstić,mag.ped. i soc.

nastavnica

Rođena 05. prosinca 1986. u Zadru.
Završila Gimnaziju Jurja Barakovića, nakon čega na
Sveučilištu u Zadru upisuje pedagogiju i sociologiju.
Nastavnica je Politike i gospodarstva, te
koordinatorica za proces samovrednovanja u školi. 

kristina.krstic05@gmail.com
 

Sanja Miočić, dipl.oec.

nastavnica

Rođena 08.travnja 1980. u Zadru.
Završila Srednju ekonomsku školu, nakon čega
upisuje Ekonomski fakultet u Rijeci.
Nastavnik je ekonomske grupe predmeta
i Politike i gospodarstva. 
Uz to obavlja dužnost zamjenice ravnatelja.  

ured.ss-strukovna-vvlatkovica-zd@skole.hr
 
 

Tajništvo

Dubravka Meštrović, dipl.iur.

tel. 023 239 460

 

ured.ss-strukovna-vvlatkovica-zd@skole.hr